ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
проект - меню
1. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
2. ОБОСНОВКА:
3. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
4. ДЕЙНОСТИ:
5. МЕТОДИКА :
6. КАЛЕНДАР:
7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


Основна цел на проекта:
икономическата и социална интеграция на две големи групи от хора в неравностойно положение - роми и хора с увреждания от Ямболски регион, чрез стимулиране на предприемачеството и развитие на умения за стартиране и управление на собствен бизнес.
Цели:
да се въздейства на високата безработица сред посочените целеви групи в Ямболски регион чрез разкриване на нови работни места в резултат на самонаемане, стартиране или разширение на собствен бизнес и неговото успешно управление.
осигуряването на подходящи знания, умения и квалификация, необходими в процеса на стартиране и управление на собствен бизнес.
осигуряването на благоприятна информационна среда в помощ и за развитие на предприемачеството сред ромите и хората с увреждания.

   


 
Нагоре
назад

[проект] [публикации] [новини] [дейности] [календар] [FAQ]

Интернет приложението е изготвено с финансовата помощ на Европейския съюз.
Изложените в него възгледи са на Ямболска търговско-промишлена палата и
по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейската Комисия.