КАЛЕНДАР
проект - меню
1. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
2. ОБОСНОВКА:
3. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
4. ДЕЙНОСТИ:
5. МЕТОДИКА :
6. КАЛЕНДАР:
7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

ВРЕМЕВИ ГРАФИК

Дейност

Месеци

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 11

 12

1. Информацонна кампания

1.1.  Пресконференция за стартиране на проекта

                       

1.2. Информационни съобщения в медиите

                       

1.3.           Телевизионен дебат

                       

1.4. Тематични публикации в медиите

                       

1.5. Заключителна пресконференция

                       

2. Анкетно информационно проучване

                       

3. Информационно обучителни семинари

3.1. Семинар "Стартиране на собствен бизнес" (роми)

                       

3.2. Семинар "Стартиране на собствен бизнес" (хора с уврежд.)

                       

3.3. Семинар "Разширяване на собствен бизнес" (роми)

                       

3.4. Семинар "Разширяване на собствен бизнес"(хора с уврежд.)

                       

3.5. Курс Компютърни умения в бизнеса" (роми)

                       

3.6. Курс Компютърни умения в бизнеса" (хора с увреждания)

                       

3.7. Курс “Бизнес английски” за роми

                       

3.8. Курс “Бизнес английски” за хора с увреждания

                       

4. Консултантски център

                       

5. Издание "Наръчник за стартиране на собствен бизнес"

                       

6. Издание "Достъп до информация и ресурси в бизнеса"

                       

7. WEB приложение

                       

 

 

 
Нагоре
назад


[проект] [публикации] [новини] [дейности] [календар] [FAQ]

Интернет приложението е изготвено с финансовата помощ на Европейския съюз.
Изложените в него възгледи са на Ямболска търговско-промишлена палата и
по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейската Комисия.