Начало

 

За проектаДейностиПубликацииНовиниКонсултацииLinks

 

 

Проект "БИЗНЕС ИНИЦИАТИВИ ЯМБОЛ"
на Ямболска търговско-промишлена палата
УСЛУГА "ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛЪК БИЗНЕС"

Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка

Предлаганата от Ямболска търговско-промишлена палата услуга представлява последователен комплекс от дейности и инструменти, чрез които да се окаже експертна помощ за стартиране на собствен бизнес от страна на безработни лица и за стабилизиране на съществуващи нови малки и микро предприятия от Ямболска област, по-конкретно от Общините Тунджа, Болярово, Елхово, Стралджа.
Целта на този комплекс от дейности е да активизира пазара на труда, да насърчи разкриването на нови работни места, да окаже подкрепа на лица в неравностойно положение на пазара на труда чрез подпомагане на предприемчивите хора във всеки един от етапите по започване на собствен бизнес - от момента на възникване на бизнес идеята през планиране на дейността, процедурите по регистриране на фирма и реално започване на работа, както и стабилизиране на дейността й.
В този смисъл настоящият проект предлага пакет от услуги, който включва разработване на индивидуален работен план за всеки бенефициент и насочване към програми и схеми за микрокредитиране и външно финансиране.


ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: НОВИ ФИРМИ И НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В РЕЗУЛТАТ НА ПРОЕКТ НА ЯМБОЛСКА ТПП

През 2008 г., когато Ямболска търговско-промишлена палата навършва 15 години от създаването си, успешно беше направена поредната стъпка в усилията й ЗА УСПЕХА НА БИЗНЕСА, насърчаване на предприемачеството и подобряване на бизнес средата в Ямболска област чрез реализацията на проект "БИЗНЕС ИНИЦИАТИВИ ЯМБОЛ" – услуга за ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ БИЗНЕС, финансиран от програма "Активни услуги на пазара на труда". /повече тук/

 
ПОДКРЕПА ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОГРАМА ФАР – ФАЗА 3

Целта на програмата е: Да повиши конкурентноспособността на българските малки и средни предприятия в производствения сектор и да ги подготви да се справят с конкурентния натиск в Европейския съюз чрез насърчаване на устойчиво развитие на малкия и среден бизнес, който има потенциал за растеж
/повече тук/

Съобщение
ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: НОВИ ФИРМИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРОЕКТ НА ЯМБОЛСКА ТПП

Ямболска търговско-промишлена палата вече повече от четири месеца изпълнява проект за ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ БИЗНЕС, финансиран по Програма "Активни услуги на пазара на труда" на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка. /повече тук/

 

 

 

 

 

 

 
 

 


Тази Виртуална мултимедийна платформа за дистанционно информиране, съпровождане и консултиране е разработена в рамките на Проект "БИЗНЕС ИНИЦИАТИВИ ЯМБОЛ", услуга "Подпомагане на малък бизнес" и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма " на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.