ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Written by Administrator   
Friday, 24 April 2009
Общественото обсъждане също не е определено легално в българското законодателство, рядко се срещат определения и в чуждото законодателство. Нормативно обикновено се определят формата, редът за организиране и провеждане на общественото обсъждане и правните последици от него.
Под обществено обсъждане в тесен смисъл се разбира организирането на дискусия от страна на нормотворческия орган, респ. неговата администрация, или по инициатива на обществена организация на предварително подготвен проект на нормативен акт.
Read more...
 
ДЕБАТ В ЕВРОПА
Written by Administrator   
Friday, 24 April 2009
Помогнете ни да определим насоката на дебата за бъдещето на Европа. Участвайте в дебатите и споделете мнението си за предизвикателствата пред Европа днес.
Смятате ли, че тя върви в правилната посока? Внасят ли институциите промени там, където наистина е важно? Не се ли намесват те твърде често в някои маловажни области и твърде рядко в други – като гарантирането на работните места и защитата на потребителите? Каква е позицията ви в дебата за климатичните промени?
Read more...
 
ЕВРОПЕЙСКАТА КОНСТИТУЦИЯ
Written by Administrator   
Friday, 17 April 2009
На срещата си в Лаакен през декември 2001 г. Европейският съвет постановява създаването на Европейски конвент, който да представи предложение за реформа. Конвентът, в който се събират представители на държавите-членки, Европейския парламент, националните парламенти и Комисията, провежда публични дебати между февруари 2002 и юли 2003 г. Той предлага сериозна реформа на Съюза, за да го направи по-ефективен и прозрачен, както и по-понятен и близък до гражданите. Резултатът от работата на Конвента, Проектодоговорът за установяване на Конституция на Европа, служи като основа за преговорите на Междуправителствената конференция за реформата през 2003-2004 г.
Read more...
 
ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ ПРИ НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
Written by Administrator   
Friday, 17 April 2009
В съвременните държави все повече нараства на ролята обществеността при подготовката и приемането както на индивидуалните, така и на нормативните актове. Активното участие на представителите на обществеността в този процес и отразяването на становищата на обществените организации е критерий както за степента на демократизация на държавата, така и за зрелостта на гражданското общество да участва при осъществяването на публичната власт.
Разглеждането на тези въпроси е в пряка връзка с повишаване на ролята на обществеността в управлението и в частност в нормотворчеството, както и с обществения контрол за спазване на законодателството.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 5 of 48

Анкета

Има ли гражданско общество в България
 

Who's Online

Последно обновяване на 24.04.2009

ПРОЕКТ "УКРЕПНАЛИ СТРУКТУРИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО – ПО-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ" на Ямболска търговско-промишлена палата се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.