ЯТПП

Начало Събития ПРОЕКТ EUP4SME: „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ ЗА МСП”

Реклама

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
ПРОЕКТ EUP4SME: „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ ЗА МСП” ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Понеделник, 07 Юни 2010 17:08


ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
ПРОЕКТ EUP4SME: „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ ЗА МСП”
Панели за МСП – Комуникация с МСП

Основната цел на проекта „Европейски политики за МСП” е да улесни Европейската комисия при провеждането на консултации с МСП в страните членки и кандидатки за членство в ЕС, за да се включи тяхното мнение в процеса на създаване на политики, като по този начин се осигури директният ангажимент на МСП.
За да постигне тази основна цел, проектът си поставя следните специфични цели:
•    Да събере мнението на 150 български предприятия относно предстоящи политики и законодателство, свързани с МСП;
•    Подобряване на комуникацията между МСП, партньорите в Enterprise Europe Network и Комисията;
•    Осигуряване на обратна връзка за МСП за резултатите от консултациите;
•    Използване и по-нататъшно развитие на добрите практики от пилотната фаза.
Това е първият национален проект на българската мрежа на Enterprise Europe Network, в който активно се включва и Enterprise Europe Network – Ямбол, поради което той има изключителна важност и служи като мост между политиците в Европейския съюз и фирмите, към които са насочени тези политики. Проектът ще демонстрира важността Мрежата за Европейската комисия като основен неин инструмент в широкомащабни кампании и в подкрепа на бизнеса и иновациите.
В рамките на проекта всеки от 10-те български партньора ще организира 3 панела в 3 специфични области на политики. Всеки панел ще включва между 5 и 10 фирми от браншове на индустрията, които са засегнати от съответното ново законодателство на съюза.
Всяка от фирмите участнички ще бъде запозната с предвижданите нови промени и ще попълни оценителен въпросник, където ще изложи своето мнение. За разясняване на спецификите за всяка от трите области ще бъдат поканени експерти, които да помогнат на фирмите да се запознаят с новите промени.
Предвижда се организирането и на три работни срещи, по една за всеки от панелите, в която ще участват експертът в съответната област и избраните МСП, и на която фирмите ще обменят мнение и опит в съответната сфера и ще дискутират въпросниците.
Темата на първия панел е Нова законова рамка за предлагане на продукти на пазара: предложение за синхронизиране на хармонизираните директиви за 10 групи продукти с Решение 768/2008. Повече информация за него и заявяване за участие в него можете да намерите тук.

LAST_UPDATED2