ЯТПП

Начало Събития EUP4SME Нова Европейска рамка за предлагане на продукти на пазара

Реклама

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
EUP4SME Нова Европейска рамка за предлагане на продукти на пазара ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Понеделник, 07 Юни 2010 16:52


Enterprise Europe Network - Ямбол участва в международно проучване на становището на фирмите във връзка с предстояща промяна в европейската нормативна уредба, която засяга фирмите, произвеждащи и търгуващи с технически продукти, които попадат в обхвата на 10 Директиви от Нов подход:

 • Съоръжения, работещи с ниско напрежение 
 • Електромагнитна съвместимост 
 • Обикновени съдове под налягане 
 • Съоръжения под налягане
 • Измервателни уреди
 • Неавтоматични везни
 • Асансьори
 • Съоръжения, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера
 • Експлозиви за гражданска употреба
 • Пиротехнически изделия

Практиката е установила проблеми в синхронността на разпоредбите на горните 10 Директиви и новата (от 2008 г.) Европейска обща рамка за предлагането на продукти на пазара и за акредитация и надзор на пазара на техническите продукти.
Проблемите са групирани в три области:

 • Често срещани несъответствия със съществуващите изисквания към продуктите: Значителен брой продукти на пазара не отговарят на изискванията, посочени в директивите. Някои участници просто поставят CE маркировката на своите продукти, въпреки че не отговарят на условията за CE маркиране.
 • Работата на определени нотифицирани органи: съмнения за некомпетентност в някои случаи (най-вече на нотифицирани органи извън ЕС); установени различия в подхода и нивото на точност на начините, по които държавите-членки оценяват и извършват мониторинг на компетентността на нотифицираните органи.
 • Непоследователност на специфични въпроси в настоящото законодателство: Понякога един и същ продукт е в обхвата на няколко директиви, коео може да доведе до трудности в процедурата (модула) за оценка на съответствието, особено, когато директивите изискват един и същ модул, но текстът на модула се различава в различните директиви.

Европейският информационен и иновационен център към Ямболска търговско-промишлена палата кани фирми, чиито продукти попадат в обхвата на горните 10 Директиви да се включат в дискусионния панел. По-долу можете да намерите по-подробна информация за Директивите и Новия подход, както и въпросникът, който можете да попълните и върнете на мейла на центъра:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
Моля, попълнете Заявление за участие и ние ще се свържем с вас. За повече информация и включване в панела – тел. 046 66 29 39, факс: 046 66 50 11.

Информационна брошура за Панел 1
Описание на сектора
Заявление за участие
Въпросник

LAST_UPDATED2