ЯТПП

Начало Събития Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Реклама

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 - 2020 г. ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Неделя, 16 Септември 2018 07:55


Oт 5 септември стартира приема на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020, за инвестиции на територията на селските райони в страната, изпълнявани от земеделски стопани и микропредприятия.

    Кандидатите ще имат възможност да подават своите проектни предложения в рамките на три процедури в зависимост от вида на заявените за подпомагане дейности, както следва:

  • инвестиции, насочени към развитие на занаяти;
  • инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности;
  • инвестиции за производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Общият бюджет за трите процедури е в размер на 68 млн. евро.

    Насоките за кандидатстване по трите процедури са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН), чрез която кандидатите следва да подават и своите проектните предложение.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 07.12.2018 г.

     Кандидатите по процедурите могат да искат разяснения по документите по условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Разясненията ще се публикуват на електронната страница на МЗХГ, РА и на страницата на ИСУН в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.