ЯТПП

Начало Регион

Реклама

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Регион ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Вторник, 14 Април 2009 19:29

ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ


Ямболска област е разположена в югоизточната част на Република България. Тя обхвата територия от 3335, 5 км . Заема 3,1 на сто от площта на страната. На север граничи със Сливенска област, на изток с Бургаска, а на запад с Хасковска и Старозагорска области. Южната граница на Ямболска област съвпада с държавната граница на Република България с Република Турция. Територията на областта е заета от Среднотунджанското поречие. Релефът е равнинно-хьлмист с надморска височина 100-150 м.
Климатът в северната част на Среднотунджанското поречие е преходноконтинентален, а в южните части на областта преобладава континентално-средиземноморския климат.
Средногодишните температури са 12 -12,5°С. През областга тече четвъртата по големина в България река Тунджа. Минерални води има край с. Стефан Караджово, гр. Стралджа и с. Правдино. Земите за земеделско ползване заемат 76,9 %, а горския фонд 15,5 % от територията на областта. Горските ресурси са представени от бряст, габър, ясен, цер, върби и топола.

НАСЕЛЕНИЕ
Постоянното население в областта към 31.12.19991. възлиза на 167 649 човека и съставлява 2 % от населението на страната. В градовете живеят 109 514 души, а в селата 58 135 души (65,32 % в градовете и 34,68 % в селата). Градовете Ямбол, Елхово, Стралджа и Болярово изпълняват функциите на важни икономически, обслужващи, транспортни и общински центрове.