ЯТПП

Начало Проекти

Реклама

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Проекти ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Неделя, 29 Март 2009 18:44 • Success...ion-  Осигуряване на подкрепа за успешно унаследяване и трансфер на семеен бизнес чрез консултации и обучение /повече тук/

 • “L L L – Network” - Учене през целия живот - Мрежа за размяна на опит и социални услуги в професионално обучение и кариерното развитие на хората и пазара на труда /повече тук/

 • I&IBM - Информационна и Инвестиционна БИЗНЕС МАТРИЦА
   /повече тук/

 • ЕВРОПЕЙСКА АКАДЕМИЯ ЗА ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО /повече тук/

 • СЪВМЕСТЕН ТРАНСГРАНИЧЕН МОБИЛЕН АГРОЛАБОРАТОРЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР –за устойчив агробизнес /повече тук/

 • Проект „ИКОНОМИЧЕСКА ЕКО ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ –   икономическо развитие чрез енергиен  и екологичен просперитет” /повече тук/

 • Черно Море - Солидарност и Икономическо Развитие”. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ЧЕРНО МОРЕ 2007-2013” /повече тук/

 • ИНОВАТРАНС – иновационен трансфер между хора и предприятия за икономически просперитет на региона Ямбол - Бабаески /повече тук/


 • Проект ТРАНС-ГРАНИЧЕН ЕВРО ПАЗАР – ШАНС ЗА ИНДУСТРИАЛЦИ И ТЪРГОВЦИ /повече тук/

 • Проект ЕВРО ФЕРМЕР – просперитет чрез съвременно и модерно европейско селско стопанство в трансграничния регион /повече тук/
 • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
 • ПРОЕКТ EUP4SME: „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ ЗА МСП” Панели за МСП – Комуникация с МСП повече тук
 • ПРОЕКТ ESF-2101-02-10004 “ОБУЧЕНИЕ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИЯ БИЗНЕС ОТ ОБЛАСТ ЯМБОЛ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД /повече тук/
 •  ПРОЕКТ 07-23-87-С “УКРЕПНАЛИ СТРУКТУРИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО – ПО-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД /повече тук/
 • EUROPE DIRECT YAMBOL ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ЯМБОЛ – В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ /повече тук/
 • Проект BG 2005/017-453.02.01.01-11
"Е-ФЕРМЕР - новите технологии в подкрепа на селското стопанство в транс-граничния регион" на Ямболска търговско-промишлена палата /повече тук/
...
 • Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04
"ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" /повече тук/
...
 • Проект "ВЪВ ФОКУСА - ЯМБОЛ: ГРАЖДАНСКО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
на Ямболска търговско-промишлена палата
Договор № CSDP 2005 - 057
Програма ФАР 2005 "Развитие на гражданското общество" /повече тук/
...
 • Проект "ВИРТУАЛЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР ОБЛАСТ ЯМБОЛ"
на Ямболска търговско-промишлена палата
Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка /повече тук/
...
 • Проект "БИЗНЕС ИНИЦИАТИВИ ЯМБОЛ"
на Ямболска търговско-промишлена палата
Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка /повече тук/
...
 • ПРОЕКТ BG 2004/016-715.02.01-07 "ТРАНС-ГРАНИЧНИЯТ АГРОБИЗНЕС - НОВИЯТ ШАНС ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ЯМБОЛ - ОДРИН - КЪРКЛАРЕЛИ" С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ [повече тук 
 • ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТ "ТУРСКО-БЪЛГАРСКИ ТРАНС-ГРАНИЧЕН МОСТ НА ЗНАНИЕТО" на Търговско-промишлена палата – Одрин, Турция в партньорство с Ямболска търговско-промишлена палата, България, с подкрепата на Европейския съюз, Програма "Транс-гранично сътрудничество България – Турция", Съвместен фонд за малки проекти /повече тук/
 • PARTNERSHIP PROJECT "TURKISH-BULGARIAN CROSS-BORDER BRIDGE OF KNOWLEDGE" of Edirne Chamber of Commerce, Turkey in partnership with Yambol Chamber of Commerce and Industry, Bulgaria, with the financial support of the European Union, Programme "Cross-border co-operation Bulgaria – Turkey", Joint Small Project Fund.
...
 • ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТ "РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО" на Търговска Борса – Къркларели, Турция в партньорство с Ямболска търговско-промишлена палата, България, с подкрепата на Европейския съюз, Програма "Транс-гранично сътрудничество България – Турция", Съвместен фонд за малки проекти /повече тук/

 • PARTNERSHIP PROJECT "ORGANIC AGRICULTURAL DEVELOPMENT" of Kirklareli Trade Exchange, Turkey in partnership with Yambol Chamber of Commerce and Industry, Bulgaria, with the financial support of the European Union, Programme "Cross-border co-operation Bulgaria – Turkey", Joint Small Project Fund."Форум за бизнес партньорство - България - Турция"

Проект BG2003/005-632.02.01-01
"Форум за бизнес партньорство - България - Турция"
ПРОГРАМА ФАР "ТРАНС-ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ"
Бюджетна линия: BG2003/005-632.02.01
СЪВМЕСТЕН ФОНД ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ [повече тук]
   

ПРОЕКТ BG0202.01-YI.4.05
"МЛАДЕЖКА БИЗНЕС ШКОЛА - ЯМБОЛ 2005"
на Ямболска търговско-промишлена палата
Програма ФАР "Насърчаване на заетостта сред младежите"
Бюджетна линия BG 0202.01 [повече тук]
   


ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ЕВРО ИНФО ЦЕНТЪР BG811-ЯМБОЛ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Развитие на гражданското общество 2002

ПРОЕКТ
"Обществена рамка за европейско поведение"

[повече тук]   
1. Ямболска търговско-промишлена палата започна реализацията на Проект "Регионална инициатива за насърчаване на собствен бизнес - Ямбол 2003" по програма ФАР Икономическо и социално сближаване - проект "Социална интеграция - Ямбол 2003" [повече тук]


2. Ямболска търговско-промишлена палата започна реализацията на Проект "Бизнес инициативи - Ямбол 2003" по програма ФАР Икономическо и социално сближаване - проект "Инициативи на пазара на труда" [повече тук]3. Ямболска търговско-промишлена палата и
Евро Инфо Център BG811 Ямбол
реализират КАМПАНИЯ "БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ НА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕСКИЯ СЪЮЗ" по програма на Европейската Комисия [повече тук]
..
ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ЕВРО ИНФО ЦЕНТЪР BG811 ЯМБОЛ
ПРОГРАМА ФАР 2002 "Информационна и комуникационна програма, България" ПРОЕКТ EUROPEAID/114711/D/SV/BG Представяне на евростандартите по браншове

Проект "ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ - МОСТОВЕ ЗА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ В СЪЮЗА" [повече тук]

ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ЕВРО ИНФО ЦЕНТЪР BG811-ЯМБОЛ

"РАБОТНА ПРОГРАМА 2004"
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
[повече тук]

LAST_UPDATED2