ЯТПП

Начало Услуги

Реклама

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
УСЛУГИ НА МРЕЖАТА ПДФ Печат Е-мейл


 
1.    Навлизане на международния пазар
Когато разширявате бизнеса си в друга страна, имате нужда от компетентни и надеждни партньори. Enterprise Europe Network ви помага да ги намерите.
Нашата база данни съдържа хиляди фирмени профили от 50 страни в Европа и по света. Мрежата организира и Business-to-Business (B2B) срещи с потенциални бизнес партньори в рамките на големи панаири и изложения. 

Със своите десетки нови бизнес профили добавяни всяка седмица, нашата база данни за бизнес сътрудничество е една от най-големите в света. Когато се свържете с мрежата, ние можем да изготвим ваш фирмен профил или да заявим ваш интерес към чуждестранен партньор от базата. По такъв начин съдействаме за първоначалните контакти с организации, подходящи за интернационализацията на вашия бизнес.
Мрежата също така организира двустранни бизнес срещи (B2B) в цяла Европа, където можете лично да преговаряте с потенциални бизнес партньори по предварително уговорен график на срещите. Тези събития често се провеждат по време на международни панаири и изложения, което помага да се оптимизират разходите за пътуване и настаняване.

Дали ще намерите нови бизнес партньори чрез нашата база данни или по време на събитие, ние ще ви съдействаме при първоначалните контакти или на по-късни етапи при сключване на сделката.2.    Технологичен трансфер
Ако имате нужда от определена технология или иновация, за да подпомогнете вашия бизнес или се нуждаете от бизнес приложения за вашата технология, мрежата може да ви помогне. Ако от своя страна имате собствена новаторска технология или продукт, ние ще ви съдействаме тя да достигне до подходящите партньори. 

Enterprise Europe Network разполага с най-голямата база данни в Европа за съвременни технологии и бизнес приложения, съдържаща повече от 13 хиляди профила и обновяваща се всяка седмица.
Експертите на мрежата могат да изготвят ваш индивидуален профил за търсена или предлагана технология, който да се разпространи чрез базата данни или да заяви ваши интереси към вече публикувани профили, които ви интересуват.
Ако не сте сигурни, откъде да започнете, нашите експерти ще ви посетят на място, за да обсъдят с вас възможностите за технологично равитие или реализация на вашата иновативна идея.
С вашия технологичен профил можете да участвате в двустранните бизнес срещи (B2B) на мрежата в цяла Европа, където лично да преговаряте с потенциални партньори по предварително уговорен график на срещите. Тези събития обикновено се организират по време на международни панаири и изложения, където новите технологии срещат бизнеса.

3.    Достъп до финансиране
Първоначалното финансиране може да бъде голямо предизвикателство за стартиращите предприемачи и малки фирми. Знаете ли, кой предлага рисков капитал или заеми във вашия регион, вашата страна или в Европа? Какъв е най-добрият начин за представяне на вашия бизнес план пред инвеститорите? Експертите на Enterprise Europe Network могат да помогнат на фирмата ви да получи финансиране и да расте.
Ние можем да ви помогнем в оценката на финансовото състояние на вашата фирма и подходящите източници на финансиране:
-  рисков капитал и заеми;
-  публична финансова помощ;
-  данъчни кредити.
Рисковият капитал и нисколихвените заеми са важни финансови източници за стартирането на вашата фирма и нейния растеж. Ние можем да прегледаме вашия бизнес план, така че той да задоволи и най-взискателните инвеститори. Ще ви свържем с фирми за рисков капитал, банки,  инвеститори и бизнес ангели и ще ви информираме за обучения, събития и възможностите за кандидатстване.
Финансирането от страна на инвеститорите може да бъде подпомогнато и от регионални, национални или европейски органи. Консултирайте се с нашите експерти за това как можете да получите достъп до публични средства за научноизследователска и развойна дейност, иновации, инвестиции, консултантски услуги, заетост, обучение или експорт.
Данъчните кредити са друг начин за финансиране на вашата фирма. Попитайте във вашия местен офис на мрежата за възможностите за данъчни кредити за изследвания и развитие, инвестиции или наемане на допълнителен персонал.

4.    Законодателство и стандарти на ЕС
Имате ли нужда от информация за това, как европейските закони и наредби влияят на бизнеса Ви? Експертите на Enterprise Europe Network ще ви помогнат да намерите пътя си през юридическия лабиринт и по-лесно да продавате своя продукт или услуга в друга страна от ЕС.
Ние можем да ви информираме за новостите в законодателството на ЕС – директиви, регламенти и стандарти, процедури за внос на стоки, както и за възможностите за участие в публични търгове или различни обучения. Нашите експерти ще ви разкажат за европейските политики и програми, подходящи за вашия бизнес и как те могат да работят за вас.

5.    Интелектуална собственост
Интересувате ли се, как да защитите новата си идея, продукт, услуга или процес? Enterprise Europe Network ще ви помогне да се ориентирате в начините за интелектуална защита, така че да спечелите от своите идеи и иновации. Можем също така да ви свържем с български и европейски специалисти по интелектуална собственост – това ще ви спести време и средства.

6.    Програми и проекти:
•    Популяризиране на инициативите, политиките и програмите на ЕС и на процедурите за кандидатстване за финансова подкрепа.
•    Консултиране на МСП в подготовката на предложения за кандидатстване по европейски и национални програми и фондове – Структурните фондове на ЕС, Седмата рамкова програма на ЕС, Националния иновационен фонд и др.