ЯТПП

Начало Клиенти на мрежата

Реклама

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
КЛИЕНТИ НА МРЕЖАТА ПДФ Печат Е-мейл


Към кого са насочени нашите услуги:


Целевата група клиенти на мрежата Enterprise Europe Network в България е сред основните субекти в икономиката на страната, а именно:
•    малки и средни предприятия (МСП) – основният структурен елемент на икономиката в България, представляващ 99% от фирмите в страната;
•    научноизследователски организации;
•    браншови камари и асоциации;
•    бизнес и изследователски ориентирани клъстери;
•    отделни изследователи и изобретатели;
•    неправителствени организации;
•    посреднически организации специализирани в предоставянето на помощ на МСП;
•    правителствени организации.