Обучителна информация:

Информация за бенефициенти, свързана с обученията по отделните модули... повече тук

Практикум

практически примери, тестове за оценка и самооценка, бизнес казуси и друга практическа информация. повече тук

Няма статии в тази категория

За проекта

Проект „Обучение за интернационализация на малкия бизнес от област Ямбол” по договор № ESF-2101-02-10002. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

повече тук

 
   
ПЪРВА СТРАНИЦА ЗА ПРОЕКТА ПРЕДСТОЯЩО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЧР НОВИНИ Обучителна информация
последно обновяване на 02.04.2010
...
...
Тази УЕБ-базирана платформа е създадена по проект ESF-2101-02-10004 "Обучение за интернационализация на малкия бизнес от Област Ямбол". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от Ямболска търговско-промишлена палата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.