Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България -Турция"

 
 


 

 

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
WWW.MZP.GOVERNMENT.BG -Интернет сайт на Министерство на земеделието и продоволствието

WWW.AGROBORSA.COM - АГРО БОРСА - интернет портал он-лайн борса за селскостопански стоки
WWW.AGROPROGRAMA.ORG Интернет сайт на комуникационната програма за усвояване на еврофондовете в областта на земеделието

WWW.DFZ.BG - Държавен фонд земеделие

WWW.EAVW.COM - Изпълнителната агенция по лозата и виното

WWW.NAAS.GOVERNMENT.BG/ Национална служба за съвети в земеделието

АСОЦИАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

WWW.NAZ-BG.COM/ Национална асоциация на зърнопроизводителителите

WWW.BIOFERMA.BG - BioFerma.bg цели да създаде единна информационна, интернет базирана платформа за биологичното земеделие в България.

WWW.BIOSELENA.COM/ - Фондация за биологично земеделие "Биоселена"

WWW.BIO.GORICHKA.BG/ Информация за биологично земеделие

WWW.AZPB.ORG - Асоциация на земеделските производители в България

WWW.FARMER.BG - Селскостопанска информация

HTTP://WWW.JUEN.BG/SELSKO_STOPANSTVO1.HTM - Юридическа енциклопедия с безплатен достъп до раздел селско стопанство

Тази интернет платформа е разработена в рамките на
Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България-Турция", "Грантова схема за насърчаване на устойчивото развитие на района на Странджа планина".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.последно обновяване на 28.11.2008