Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България -Турция"

 
 


 

 

КОНСУЛТАЦИИ

Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04
"ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата"
на Ямболска търговско-промишлена палата
Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България-Турция" -
Грантова схема за насърчаване на устойчиво развитие в района на Странджа планина
Това Интернет приложение Ви дава възможност да зададете Вашите въпроси, свързани с транс-граничното сътрудничество между България и Турция, развитието на органично земеделие и екологосъобразни икономически дейности в региона на Странджа-Йълдъз планина и други теми. Експертите от Ямболска търговско-промишлена палата ще Ви отговорят по предпочитания от Вас начин.
Ямболска търговско-промишлена палата и Евро Инфо Център Ямбол BG811 предоставя услугата "Въпрос-отговор" в рамките на проект "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" осъществяван с подкрепата на ЕС - програма ФАР.
Инструкция и условия за ползване на услугата "Въпрос - Отговор"
1. Тази услуга има информационен и консултативен характер.
2. Времето за отговор на поставен въпрос е една седмица след получаване на въпроса.
3. На въпросите, чиито отговори предполагат по-подробни проучвания и изследвания, може да се получи отговор в Ямболска търговско-промишлена палата, Ямбол, ул. "Раковски" №1
4. Тъй като тази услуга се предоставя в рамките на проект и трябва да бъде регистрирана в регистър на консултираните, Ямболска търговско-промишлена палата няма да отговаря на анонимни въпроси.
5. Ямболска търговско-промишлена палата си запазва правото да публикува интересните въпроси и техните отговори в секцията "Често задавани въпроси".

ЗАДАЙТЕ ВАШИЯ ВЪПРОС ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Тази интернет платформа е разработена в рамките на
Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България-Турция", "Грантова схема за насърчаване на устойчивото развитие на района на Странджа планина".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.последно обновяване на 28.11.2008