Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България -Турция"

 
 


 

 

 

Он-лайн каталог на фирми, производители, предприемачи и търговци, работещи в агробизнеса от трансграничния регион
ФИРМИ ОТ БЪЛГАРИЯ, ИНТЕРЕСУВАЩИ СЕ ОТ ПАРТНЬОРСТВО С ТУРСКИ ФИРМИ

Он-лайн каталог на фирми от Турция, производители, предприемачи и търговци, работещи в агробизнеса от трансграничния регион
ФИРМИ ОТ ТУРЦИЯ, ИНТЕРЕСУВАЩИ СЕ ОТ ПАРТНЬОРСТВО С БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Тази интернет платформа е разработена в рамките на
Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България-Турция", "Грантова схема за насърчаване на устойчивото развитие на района на Странджа планина".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.последно обновяване на 28.11.2008