[БГ] [EN] [TUR]









 


ТРАНС-ГРАНИЧНИЯ АГРОБИЗНЕС МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ

ПОСЕЩЕНИЕ И ОБМЯНА НА ОПИТ В ТЪРГОВСКИТЕ БОРСИ И ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ НА ОДРИН И КЪРКЛАРЕЛИ
18 - 19 май 2007 година

В рамките на проект BG 2004/016-715.02.01-07 "Транс-граничният агробизнес - новият шанс за икономическо развитие на региона Ямбол - Одрин - Къркларели", Програма ФАР "Транс-гранично сътрудничество България - Турция", с финансовата подкрепа на ЕС, Ямболската палата направи следващата стъпка за развитие на транс-граничното сътрудничество между България и Турция в областта на агробизнеса чрез организирането на посещение на българска делегация в Одрин и Къркларели, Р Турция.
В делегацията от Ямболски регион се включиха над 25 души: селскостопански производители, търговци, фирми от преработващата промишленост, търговци на селскостопански машини и оборудване от Ямболски регион, както и представители на институциите и местните власти от региона, които работят за и обслужват този важен отрасъл на икономиката.
В делегацията се включиха и народния представител от Ямболски регион - Петър Кънев - Председател и член на Икономическата и Бюджетна комисии в парламента, директора на Областната инспекция по труда - Йордан Парушев, директора на РИОКОЗ - д-р Рени Тотева, членове на УС на ЯТПП..
Посещението беше организирано с основна цел да се обменят мнения, опит, идеи и да се види как работят институциите в Турция.
Това делово посещение беше с подкрепата и съдействието на партньорите по проекта от турска страна - Одринската асоциация на младите предприемачи и Търговската борса в Къркларели.
В град Одрин, Турция, българската бизнес делегация посети Общината на Одрин и се срещна с ръководството й, като и от българска страна, и от страна на турските домакини беше изразена готовност за съдействие за развитието на сътрудничеството между регионите на Ямбол и Одрин особено в сферата на структуроопределящ отрасъл като в селското стопанство. Заместник кмета на Одрин - г-н Дьоленекен представи възможностите на икономиката на общината и набеляза приоритетите в трансграничното сътрудничество.
След това представителите на агробизнеса и на ямболските институции посетиха Търговската борса на гр. Одрин - впечатляваща нова институция, която реално работи и подпомага селскостопанските производители от региона за успешна реализация на произведената от тях продукция. Ръководството на Борсата запозна делегацията с държавната политика на Турция в областта на агробизнеса, историята и ролята на борсовата търговия със селскостопански стоки и помощта която се оказва на агропроизводителите.
Представителите на Ямболския агробизнес посетиха завод за производство на фуражи и олио в град Хавса - фирма ОЗТУРК-ГРУП, и на място се запознаха с възможностите на агро-производството в Одрински регион. Собствениците и менажерите на фирмата представиха своя опит в агробизнеса и успешните си практики като инвеститори в България, кътето обработват 7 000 дка земя и произвеждат зърнени култури. Проведе се среща и с Кмета на град Хавса, който също определи селското стопанство като основен отрасъл в региона, и изрази готовност за подпомагане на сътрудничеството между регионите от двете страни на границата.
Втората част от бизнес посещението продължи в град Къркларели с домакинството на Търговската борса в Къркларели - партньор по проекта, като беше организирана кратка конференция за представяне на агробизнеса от турската част на транс-граничния регион.
В нея участваха официални представители на институции и организации от региона, като Валията и Кмета на Къркларели, Председателя на Търговска борса - Къркларели, ръководителя на Одринска асоциация на младите предприемачи, Търговската палата на Къркларели, агропроизводитеил, студенти. Особено голям беше интереса от страна на местния бизнес към тази среща - над 130 селскостопански производители от региона участваха в срещата.
Пред българската делегация и участниците от турска страна бяха представени:
- Възможности за увеличаване на износа на селскостопански стоки от Къркларели;
- Ролята на анализа на производствените разходи и на почвата в региона на Къркларели;
- Потенциални възможности на търговията със селскостопански стоки на Одрин;
- Проблеми на животновъдството в Одрински регион и възможни решения;
- Роля и значение на износа за селското стопанство.
От българска страна изложения направиха Председателя на ЯТПП и ръководител на проекта - Стойчо Стойчив и народния представител Петър Кънев.
След конферентния панел, представителите на агро-бизнеса и институциите от двете страни проведоха индивидуални двустранни партньорски срещи, като имаха възможност да разговарят помежду си в неформална обстановка, да обменят идеи и да обсъдят възможности за сътрудничество и съвместен бизнес в трансграничния регион.



 
Последно обновяване 25.09.2007

Тази интернет платформа е разработена в рамките на ПРОЕКТ BG 2004/016-715.02.01-07 “Транс-граничният агробизнес – новият шанс за икономическо развитие на региона Ямбол – Одрин – Къркларели"и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР “Трансгранично сътрудничество България-Турция".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.