[БГ] [EN] [TUR]

 


Международна конференция събра на едно място земеделци и предприемачи от трансграничния регион България - Турция

В рамките на проект "Транс-граничният агробизнес - новият шанс за икономическо развитие на региона Ямбол - Одрин - Къркларели" по програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България - Турция" Ямболската Търговско - Промишлена Палата организира МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА АГРОБИЗНЕСА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН -БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ" на 13 и 14 април 2007 г. в гр. Ямбол. Участие в конференцията взеха партньорите на Ямболска ТПП от Турция: Търговската борса в гр. Къркларели и Асоциацията на младите предприемачи - гр. Одрин, представители на агробизнеса, експерти и професионалисти в областта на селското стопанство, представители на местните власти и ключови обществени фигури от двете страни. Официални гости на събитието бяха и народни представители, областни управители, кметове и представители на НПО от трансграничния регион. На конференцията бяха представени доклади от водещи експерти от научни институции и европейски структури в България, представители на държавни органи и НПО, посветени на интензивното развитие на агробизнеса в трансграничните региони на Ямбол, Одрин и Къркларели (Югоизточна Тракия) в светлината на интеграцията на България и Турция в ЕС.


 
Последно обновяване 25.09.2007

Тази интернет платформа е разработена в рамките на ПРОЕКТ BG 2004/016-715.02.01-07 “Транс-граничният агробизнес – новият шанс за икономическо развитие на региона Ямбол – Одрин – Къркларели"и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР “Трансгранично сътрудничество България-Турция".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.