[БГ] [EN] [TUR]

 


Европа затяга изискванията към биопродуктите

Контролът е важен за недопускане на генно модифицирани организми


Европейският съюз подготвя по-стриктни правила за производство и продажба на биологичните (или органични) продукти, чието търсене през последните години рязко нарасна. Целта е потребителите да получат по-големи гаранции срещу вероятността от замърсяване на тези продукти с генно модифицирани организми. По правило биопродукцията се отглежда по естествен път, без употреба на пестициди, медикаменти или други химични препарати, затова и критериите за безопасност са по-високи.
Преди месец комисията по земеделие одобри консултативния доклад за сертифициране, етикетиране и системите за контрол в биоземеделието, предложен от френски екологични организации. Въз основа на него ще се изработят нови, по-стриктни правила към биопродуктите. В рамките на Европейския съюз органичните култури се отглеждат върху 3.6% от земеделските площи. Всяка година обаче те нарастват с около 30 на сто. Въпреки трикратно по-високите цени от тези на конвенционално произведените култури търсенето на биопродукти продължава да расте.
Според Еврокомисията не е законно да се продават хранителни продукти със съдържание на генно модифицирани организми (ГМО), освен ако това заразяване е случайно. Дори и в този случай то не трябва да превишава определения от ЕС праг от 0.9% ГМО съдържание. Самите производители трябва да гарантират, че са предприели всички мерки срещу незаразяването с ГМО. Комисията по земеделието счита, че европейското лого за храни, в които 95% от съдържанието е органично, и терминът ORGANIC трябва да са задължителни за биопродукти, като трябва да се използват и познати за потребителите обозначения на частните сертификационни организации. Всяка държава членка трябва да гарантира, че системата й за контрол проследява всички етапи на производство и дистрибуция на биопродукти. Според еврокомисарите трябва да се засили и контролът върху вноса на биопродукти.

 

 


 
Последно обновяване 25.09.2007

Тази интернет платформа е разработена в рамките на ПРОЕКТ BG 2004/016-715.02.01-07 “Транс-граничният агробизнес – новият шанс за икономическо развитие на региона Ямбол – Одрин – Къркларели"и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР “Трансгранично сътрудничество България-Турция".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.