[БГ] [EN] [TUR]

 


Проект: "Транс граничен агробизнес - новият шанс за икономическо развитие на региона Ямбол - Одрин - Къркларели"

Програма: Програма ФАР BG 2004/016-715.02.01.07" Трансгранично
сътрудничество България - Турция" Фонд за малки проекти


Анкетно-информационно изследване и анализ на състоянието и възможностите за активно развитие на регионалното трансгранично икономическо развитие и партньорство в областта на агробизнеса
Ямбол - Одрин - Киркларели


АНКЕТНА КАРТА

Уважаеми анкетирани,
Ямболската търговско-промишлена палата в партньорство със Сдружението на младите бизнесмени - Одрин и Търговска борса - Къркларели от Р.Турция реализира проект по Програма ФАР "Трансграничо сътрудничество България - Турция" - Фонд за малки проекти. Основната цел на проекта е да бъдат подпомогнати бизнес средите и местните организации и институции, имащи отношение към агробизнеса и регионалното развитие, в кратки срокове да преодолеят спецификата и проблемите в икономическата област, породени от тяхната относителна изолация в рамките на националните си и регионални икономики, да се намалят съществуващите различия, създаващи затруднения в партньорството и съвместните инвестиции, за постигане на постепенно изравняване на условията за агробизнес и живот в съответствие с принципите и стремежите на двете страни за членство и присъединяване към Европейския Съюз.
Настоящото анкетно-информационно изследване има за цел чрез използване на средствата и инструментите на социологията да бъде проучено и анализирано мнението за трансграничното търговско-икономическото сътрудничество, както и за използваните и неизползвани досега възможности които дава тази форма на междусъседски отношения, за познаването на тези възможности от предприемачи, собственици на фирми, мениджъри и представители на местни власти, за техните очаквания и представи за бъдещото развитие.
Екипът за реализация на проекта разчита особено на Вашата отзивчивост и готовност откровено и компетентно да изкажете Вашето мнение чрез отговорите в анкетата. По този начин също ще помогнете за набиране на необходимата информация и за подбора на хората, на които проектът ще даде шанс да получат опит и информация за партньорство, коопериране и разширяване на бизнес и контакти.

УС на Ямболска ТПП
Председател: Стойчо Стойчев

анкетна карта

 


 
Последно обновяване 25.09.2007

Тази интернет платформа е разработена в рамките на ПРОЕКТ BG 2004/016-715.02.01-07 “Транс-граничният агробизнес – новият шанс за икономическо развитие на региона Ямбол – Одрин – Къркларели"и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР “Трансгранично сътрудничество България-Турция".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.