[БГ] [EN] [TUR]

 

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
www.mrrb.government.bg
Централно звено за финансиране и договаряне
www.minfin.government.bg/osa.php
Делегация на Европейската Комисия в България
www.evropa.bg

ТУРЦИЯ
Централно звено за финансиране и договаряне на Република Турция
http://www.cfcu.gov.tr/
Главен секретариат по европейските въпроси към Премиер министъра на Република Турция
http://www.abgs.gov.tr/
Делегация на Европейската Комисия в Турция
http://www.deltur.cec.eu.int/

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Главна Дирекция "Разширяване" на ЕК
http://europa.eu.int/comm/enlargement/

Неправителствени организации от България и Турция, работещи за транс-гранично сътрудничество
Ямболска търговско-промишлена палата
www.yambiz.com
Търговско-промишлена палата - Одрин
www.etso.org.tr
www.edirne-yambol.org
Хидро-метеорологична обсерватория - Хасково (към НИМХ - БАН)
http://www.plovdiv.meteo.bg/admin.php
Регионално сдружение на общините "Марица"
www.maritza.info
Технически колеж - Ямбол
tk.uni-sz.bg

 

 

 

 


 
Последно обновяване 25.09.2007

Тази интернет платформа е разработена в рамките на ПРОЕКТ BG 2004/016-715.02.01-07 “Транс-граничният агробизнес – новият шанс за икономическо развитие на региона Ямбол – Одрин – Къркларели"и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР “Трансгранично сътрудничество България-Турция".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.