[БГ] [EN] [TUR]

 

КОНСУЛТАЦИИ – Въпроси и отговори
ПРОЕКТ BG2004/016-715.02.01-07 “ТРАНС-ГРАНИЧНИЯТ АГРОБИЗНЕС – НОВИЯТ ШАНС ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ЯМБОЛ – ОДРИН – КЪРКЛАРЕЛИ" на Ямболска търговско-промишлена палата
Програма ФАР на ЕС "Трансгранично сътрудничество България-Турция" -
Съвместен фонд за малки проекти


Това Интернет приложение Ви дава възможност да зададете Вашите въпроси, свързани с транс-граничното сътрудничество в областта на агро-бизнеса между България и Турция, бизнес-партньорството между регионите на Ямбол, Одрин и Киркларели, вносно-износен режим и други теми. Експертите от Ямболска търговско-промишлена палата и Евро Инфо Център BG811 Ямбол ще Ви отговорят по предпочитания от Вас начин.
Ямболска търговско-промишлена палата и Евро Инфо Център Ямбол BG811 предоставя услугата "Въпрос-отговор" в рамките на проект "ТРАНС-ГРАНИЧНИЯТ АГРОБИЗНЕС – НОВИЯТ ШАНС ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ЯМБОЛ – ОДРИН – КЪРКЛАРЕЛИ " осъществяван с подкрепата на ЕС - програма ФАР.

ЗАДАЙТЕ ВАШИЯ ВЪПРОС   ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

Инструкция и условия за ползване на услугата "Въпрос - Отговор"
1. Тази услуга има информационен и консултативен характер.
2. Времето за отговор на поставен въпрос е една седмица след получаване на въпроса.
3. На въпросите, чиито отговори предполагат по-подробни проучвания и изследвания, може да се получи отговор в Ямболска търговско-промишлена палата, Ямбол, ул. "Раковски" №1
4. Тъй като тази услуга се предоставя в рамките на проект и трябва да бъде регистрирана в регистър на консултираните, Ямболска търговско-промишлена палата няма да отговаря на анонимни въпроси.
5. Ямболска търговско-промишлена палата си запазва правото да публикува интересните въпроси и техните отговори в секцията "Често задавани въпроси".

 

 

 


 
Последно обновяване 25.09.2007

Тази интернет платформа е разработена в рамките на ПРОЕКТ BG 2004/016-715.02.01-07 “Транс-граничният агробизнес – новият шанс за икономическо развитие на региона Ямбол – Одрин – Къркларели"и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР “Трансгранично сътрудничество България-Турция".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.