[БГ] [EN] [TUR]

 

On-line каталог на фирми, производители, предприемачи и търговци работещи в агробизнеса от трансграничния регион на България и Турция, работещи и / или интересуващи се от бизнес сътрудничество в областта на агробизнеса с партньори от тези региони

 


 
Последно обновяване 25.09.2007

Тази интернет платформа е разработена в рамките на ПРОЕКТ BG 2004/016-715.02.01-07 “Транс-граничният агробизнес – новият шанс за икономическо развитие на региона Ямбол – Одрин – Къркларели"и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР “Трансгранично сътрудничество България-Турция".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.