[БГ] [EN] [TUR]









 

Продължителност на проекта 12 месеца

 

  Полугодие 1

  Полугодие 2

Дейност

1

Х

2

ХІ

3

ХІІ

4

І

5

ІІ

6

ІІІ

7

ІV

8

V

9

10

VІІ

11

VІІІ

12

ІХ

Информационна кампания за целите и възможностите на проекта

                       

Подготовка дейност
1.1. Пресконференция за стартирането, и пресконференция за приключването на проекта

                       

Изпълнение дейност
 1.1. Пресконференция за стартирането , и пресконференция за приключването на проекта

                       

Подготовка дейност 1.2. Информационни съобщения в медиите

                       

Изпълнение дейност  
1.2. Информационни съобщения в медиите

                       

Подготовка дейност 1.3. Информационни публикации в печатните медии

                       

Изпълнение дейност
1.3. Информационни публикации в печатните медии

                       

Подготовка дейност 1.4. Телевизионен дебат

                       

Изпълнение дейност  1.4. Телевизионен дебат

                       

Подготовка дейност 2. Анкетно-информационно изследване и анализ на състоянието на агробизнеса

                       

Изпълнение дейност
 2. Анкетно-информационно изследване и анализ на състоянието на агробизнеса

                       

Подготовка дейност 3. Международна конференция "Европейски аспекти в развитието на агробизнеса в трансграничния регион – България – Турция"

                       

Изпълнение дейност
3. Международна конференция "Европейски аспекти в развитието на агробизнеса в трансграничния регион – България – Турция"

                       

Подготовка дейност 4. Двустранни бизнес срещи "Партньорство в агробизнеса между България и Турция"

                       

Изпълнение дейност  4. Двустранни бизнес срещи "Партньорство в агробизнеса между България и Турция"

                       

Подготовка дейност 5. Бизнес посещение и обмяна на опит в Търговските борси и индустриални зони на Одрин и Къркларели

                       

Изпълнение дейност
 5. Бизнес посещение и обмяна на опит в Търговските борси и индустриални зони на Одрин и Къркларели

                       

Подготовка дейност 6. Бюро за информиране и консултиране на агробизнеса

                       

Изпълнение дейност  6. Бюро за информиране и консултиране на агробизнеса

                       

7. Много-езична виртуална Интернет платформа за дистанционно бизнес консултиране и информиране в областта на агробинеса

                       

Подготовка дейност 7.1. Интернет приложение с възможност за информационен трансфер и консултиране

                       

Изпълнение дейност  7.1. Интернет приложение с възможност за информационен трансфер и консултиране

                       

Подготовка дейност 7.2. Месечен он-лайн бюлетин на български и на турски езици

                       

Изпълнение дейност  7.2. Месечен он-лайн бюлетин на български и на турски езици

                       

Подготовка дейност 7.3. Он-лайн каталог на фирми, работещи в агробизнеса

                       

Изпълнение дейност  7.3. Он-лайн каталог на фирми, работещи в агробизнеса

                       

 

 

 


 
Последно обновяване 25.09.2007

Тази интернет платформа е разработена в рамките на ПРОЕКТ BG 2004/016-715.02.01-07 “Транс-граничният агробизнес – новият шанс за икономическо развитие на региона Ямбол – Одрин – Къркларели"и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР “Трансгранично сътрудничество България-Турция".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.