[БГ] [EN] [TUR]

 

Информационен бюлетин Брой XI, м.Септември 2007 г.

Информационен бюлетин Брой X, м. Август 2007 г.

Информационен бюлетин Брой IX, м.Юли 2007 г.

Информационен бюлетин Брой VIII, м.Юни 2007 г.

Информационен бюлетин Брой VII, м.Май 2007 г.

Информационен бюлетин Брой VI, м.Април 2007 г.

Информационен бюлетин Брой V, м.Март 2007 г.

Информационен бюлетин Брой IV, м.Февруари 2007 г.

Информационен бюлетин Брой ІIІ, м.Януари 2007 г.

Информационен бюлетин Брой ІІ, м.Декември 2006 г.

Информационен бюлетин Брой І, м. Ноември 2006 г.

 

 

 

 


 
Последно обновяване 25.09.2007

Тази интернет платформа е разработена в рамките на ПРОЕКТ BG 2004/016-715.02.01-07 “Транс-граничният агробизнес – новият шанс за икономическо развитие на региона Ямбол – Одрин – Къркларели"и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР “Трансгранично сътрудничество България-Турция".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.