EUP4SME Нова Европейска рамка за предлагане на продукти на пазара Печат
Написано от Administrator   
Понеделник, 07 Юни 2010 16:52


Enterprise Europe Network - Ямбол участва в международно проучване на становището на фирмите във връзка с предстояща промяна в европейската нормативна уредба, която засяга фирмите, произвеждащи и търгуващи с технически продукти, които попадат в обхвата на 10 Директиви от Нов подход:

 • Съоръжения, работещи с ниско напрежение 
 • Електромагнитна съвместимост 
 • Обикновени съдове под налягане 
 • Съоръжения под налягане
 • Измервателни уреди
 • Неавтоматични везни
 • Асансьори
 • Съоръжения, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера
 • Експлозиви за гражданска употреба
 • Пиротехнически изделия

Практиката е установила проблеми в синхронността на разпоредбите на горните 10 Директиви и новата (от 2008 г.) Европейска обща рамка за предлагането на продукти на пазара и за акредитация и надзор на пазара на техническите продукти.
Проблемите са групирани в три области:

 • Често срещани несъответствия със съществуващите изисквания към продуктите: Значителен брой продукти на пазара не отговарят на изискванията, посочени в директивите. Някои участници просто поставят CE маркировката на своите продукти, въпреки че не отговарят на условията за CE маркиране.
 • Работата на определени нотифицирани органи: съмнения за некомпетентност в някои случаи (най-вече на нотифицирани органи извън ЕС); установени различия в подхода и нивото на точност на начините, по които държавите-членки оценяват и извършват мониторинг на компетентността на нотифицираните органи.
 • Непоследователност на специфични въпроси в настоящото законодателство: Понякога един и същ продукт е в обхвата на няколко директиви, коео може да доведе до трудности в процедурата (модула) за оценка на съответствието, особено, когато директивите изискват един и същ модул, но текстът на модула се различава в различните директиви.

Европейският информационен и иновационен център към Ямболска търговско-промишлена палата кани фирми, чиито продукти попадат в обхвата на горните 10 Директиви да се включат в дискусионния панел. По-долу можете да намерите по-подробна информация за Директивите и Новия подход, както и въпросникът, който можете да попълните и върнете на мейла на центъра:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
Моля, попълнете Заявление за участие и ние ще се свържем с вас. За повече информация и включване в панела – тел. 046 66 29 39, факс: 046 66 50 11.

Информационна брошура за Панел 1
Описание на сектора
Заявление за участие
Въпросник

LAST_UPDATED2