БЮЛЕТИН Проектно коопериране бр. 90 Печат
Написано от Administrator   
Сряда, 19 Декември 2018 06:00

БЮЛЕТИН Проектно коопериране

бр. 90/17.12.2018 г


 

КОРЕЯ                 RDKR20181123001                            Виж пълния текст (EN)                        Поискай адреса

Корейска фирма, специализирана в производството на висококачествени играчки, търси партньор за подготвяне на проектно предложение по програма Eurostars2. Проектът има за цел да постигне по-високо качество на произвежданите играчки. Фирмата търси сътрудничество в областта на научните изследвания с малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 14.08.2019

ИСПАНИЯ               RDES20181121003                     Виж пълния текст (EN)                         Поискай адреса

Испанската фирма за развитие на ИКТ търси партньори, които да се присъединят като партньори за подготвяне на проектно предложение по процедура H2020_ ICT-13-2018-2019. Проектът има за цел да създаде сигурни и достоверни платформи за цифрови данни за развитие на икономика на данните. Цел на проекта също да се насърчи разработването на нови бизнес модели в различни сектори на икономиката. Търсените партньори са собственици на платформи за данни, юридически лица за защита на неприкосновеността на личния живот и за спазване на правилата, експерти за криптиране на данни. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 10.01.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 28.03.2019