БЮЛЕТИН Проектно коопериране бр. 89 Печат
Написано от Administrator   
Петък, 14 Декември 2018 04:37

БЮЛЕТИН Проектно коопериране

бр. 89/10.12.2018г

 

ГЕРМАНИЯ               RDDE20181130001                                  Виж пълния текст (EN)         Поискай адреса

Мрежа от три научноизследователски и технологични организации и няколко фирми се занимават с нано частици, покрития, фолиа, текстил и нетъкан текстил, тяхното третиране и преобразуване на иновативни решения за приложения в производството. Мрежата подготвя проектно предложение по H2020 DT-NMBP-03-2019. Участниците в мрежата търсят производители (за предпочитане МСП) на нетъкани текстилни тъкани или сухи тъкани, които се интересуват от тестване и въвеждане на повърхностни функции, за да се присъединят към консорциум. Търсят се малки и средни фирми и изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 22.01.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 25.12.2018

КОРЕЯ                 RDKR20181126001                           Виж пълния текст (EN)                         Поискай адреса

Корейско МСП, специализирано в разработването на материали за оптични ефективни материали (OLED) и оптични материали, търси партньори да си сътрудничат за проектно предложение за по програма EUREKA/Eurostar2. Търсените партньори са фирми и изследователски институти, специализирани в разработването на OLED материал и функционални материали за индустрията за OLED дисплеи, както и организации от фармацевтичните индустрии за сътрудничество в областта на научните изследвания.

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 14.08.2018

ФРАНЦИЯ               RDFR20181126001                     Виж пълния текст (EN)                         Поискай адреса

Френска инженерингова компания с експертиза в дроселните системи разработва проктно предложение за процедурата H2020 MG-2-8-2019. Проектът е насочен към разработване на нови технологии с използване на дросели за повишаване на безопасността, сигурността и ефективността на морския транспорт. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 10.01.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 16.01.2019

КОРЕЯ               RDKR20181108003                             Виж пълния текст (EN)                         Поискай адреса

Корейска фирма ориентирана към научните изследвания, търси партньори, които да си сътрудничат за проектно предложение по Eurostars2. Проектът цели разработването на технология в областта на козметиката и медицината. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 01.08.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 01.01.2019

КОРЕЯ               RDKR20181108003                             Виж пълния текст (EN)                         Поискай адреса

Корейска фирма е специализирала в областта на системите за мониторинг и видеонаблюдение (Closed Circuit Television). Фирмата търси партньори, за да си сътрудничат за проектно предложение по EUREKA/ Eurostars2. Целта на проекта е да се свърже съществуващата технология с AI (Artificial intelligent). Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 14.08.2019

ФРАНЦИЯ               RDFR20181204001                     Виж пълния текст (EN)                         Поискай адреса

Френски университет подготвя проектно предложение по процедура DT-NMBP-08-2019 - първи етап. Проектът е фокусиран върху характеризирането на тънкослойни композитни мембрани. Търсят се МСП с високи познания в областта на мембранните технологии за промишлени или екологични процеси, за да се присъединят към консорциума. Търсят се още малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 22.01.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 11.01.2019

КОРЕЯ                       RDKR20181114001                Виж пълния текст (EN)                      Поискай адреса

Корейската фирма търси партньори да си сътрудничат за проектно предложение за проект EUREKA/Eurostar2. Целта на проекта е развитието на приложението на технологията Doppler Radar Sensor, за проследяване на жизнените показатели на пациентите. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 14.01.2019

КОРЕЯ               RDKR20181108001                            Виж пълния текст (EN)                        Поискай адреса

Корейска компания, която работи по разработването на терапии за терминални и хронични заболявания, търси партньори, с които да си сътрудничат за проектно предложение по проект EUREKA/Eurostars2. Проектът е свързан със създаването на лекарства и терапии (терапевтични протеини, пептиди, антитела, генна терапия, имунология за рак, имунна клетъчна терапия и др.). Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 01.02.2019

КОРЕЯ               RDKR20180724002                            Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса

Корейскa фирма, която работи в областта на фотоволтаичната индустрия търси партньори, с които да си сътрудничат в съвместната изследователска програма E.U/Korea. Фирмата планира да развие технологията за производство на фотоволтаици с помощта на мрежа за Deep Learning. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 14.03.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 01.02.2019


LAST_UPDATED2