БЮЛЕТИН Проектно коопериране бр. 88 Печат
Написано от Administrator   
Петък, 14 Декември 2018 04:36

БЮЛЕТИН Проектно коопериране

бр. 88/26.11.2018г


ФРАНЦИЯ                 RDFR20181112001                    Виж пълния текст (EN)                         Поискай адреса

Френски стартъп, специализиран в решения за Big Data подготвя проектно предложение по Horizon 2020. Целта на кола е да бъдат намерени партньори, с които да бъде създаден консорциум, който да кандидатства по Big Data Solutions For Energy DT-ICT-11-2019. Търсят се малки и средни фирми и изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 02.04.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 04.02.2019

ИТАЛИЯ                 RDIT20181113001                         Виж пълния текст (EN)                         Поискай адреса

Италиански клъстър и голям университет подготвят проектно предложение по H2020 LC-RUR-11-2019-2020. Целта на проекта е да се развият и тестват нови технологии и решения за приложение на дървени материали за реконструиране и модернизация на сгради. Търсят се малки, средни и големи фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 23.01.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 21.12.2018

ИТАЛИЯ                 RDIT20181116001                         Виж пълния текст (EN)                         Поискай адреса

Италианска университетска лаборатория заедно с МСП от Италия и Испания подготвят проектно предложение по H2020-MSCA-RISE-2019. Целта на проекта е да бъдат разработени лесни за използване технологии за подводни археологически изследвания. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други.

Краен срок за подаване на проекта: 02.04.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 01.03.2019

ФРАНЦИЯ               RDIT20181116001                       Виж пълния текст (EN)                         Поискай адреса

Френско МСП, разработващо флуорогенни реагенти за бързо откриване на ензимни активности, търси партньори за подготвяне на проект по CE-BIOTEC-05. Целта е да се разработят екологични решения за управление на отпадъците от пластмасови смеси благодарение на микроорганизмите. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други, за да участват в консорциума.

Краен срок за подаване на проекта: 05.03.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 20.12.2018


LAST_UPDATED2