БЮЛЕТИН Проектно коопериране Бр. 11 Печат
Написано от Administrator   
Понеделник, 27 Март 2017 10:46

БЮЛЕТИН Проектно коопериране

бр. 11/27.03.2017г

 

ГЕРМАНИЯ                        RDDE20170315001                   Виж пълния текст (EN)                                  Поискай адреса

Немски университет подготвя проектно предложение по програма H2020-BIOTEC-05-2017. Целта на проекта е да се разработят две микробни платформи с интегрирани процеси за преодоляване на техническите и икономическите ограничения при повторното използване на въглероден диоксид. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия.

Краен срок за подаване на проекта: 04.05.2017

Краен срок за проявяване на интерес: 03.04.2017

 

ИСПАНИЯ                                 RDES20170316001                  Виж пълния текст (EN)                                                                    Поискай адреса

Испански технологичен институт подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-14-2016-2017. Целта на проекта е да се създаде инфраструктура за обмен и използване на цифрови лични биометрични данни за проектиране на продукти. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, с предимство са предприятията, които могат да осигурят достъп до 3D сканиране на човешки части.

Краен срок за подаване на проекта: 25.04.2017

Краен срок за проявяване на интерес: 18.04.2017

                                                  

ТУРЦИЯ                                    RDTR20170308001                 Виж пълния текст (EN)                                                                    Поискай адреса

Турско предприятие подготвя проектно предложение по програма Celtic-Plus. Целта на проекта е да се намери иновативно решение за поддържане на високоскоростни мрежи, в облачно пространство. Търси се партньорство с микро, малки, средни и големи предприятия, научно-изследователски организации, университети, изобретатели и др..

Краен срок за подаване на проекта: 16.10.2017

Краен срок за проявяване на интерес: няма

 

ИСПАНИЯ                                 RDES20170321001                  Виж пълния текст (EN)                                                                    Поискай адреса

Испанско иновативно предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-11-2017. Целта на проекта е да се разработят ИКТ инструменти за насърчаване ангажираността на хората, включително обмен на информация и създаване на практики за участие в развитието на местното градско градинарство. Търси се партньорство с МСП, университети, научно-изследователски центрове, регионални представители на държавната власт и др..

Краен срок за подаване на проекта: 25.04.2017

Краен срок за проявяване на интерес: 05.04.2017

 

 

ФРАНЦИЯ                                 RDFR20170320001                 Виж пълния текст (EN)                                                                    Поискай адреса

Френско иновативно предприятие подготвя проектно предложение по програма Eureka. Целта на проекта е да се придобиват и третират масови данни, чрез мобилно приложение за прогнозен анализ и ранна диагностика на промишлени процеси. Търси се партньорство с МСП др..

Краен срок за подаване на проекта: 17.09.2017

Краен срок за проявяване на интерес: 15.05.2017