Представяне на учебно-производствена база за обучение на студенти по агроекология и възобновяеми енергийни източници Печат
Написано от Administrator   
Вторник, 09 Юни 2009 13:35


Иновативния проект за изграждане на «Учебно-производствена база за обучение на студенти по агроекология и възобновяеми енергийни източници» беше представена на събитие, организирано на 9 юни 2009 г. със съдействието на Ямболска търговско-промишлена палата и Европейски информационен и иновационен център – Enterprise Europe Network в конферентната зала на Община Тунджа.В рамките на съвместен проект на Висше училище “Земеделски колеж” – Пловдив, фирма “ВДЦ” ООД – с. Скалица и Община “Тунджа” се изграждат оранжерии с отоплително стопанство на биогаз, получен по метода на анаеробна ферментация на растителни отпадъци и оборски тор. Базата се намира в село Скалица, Община Тунджа.
За създаването на тази учебно-производствена база се използват и съчетават най-новите технологии за качествено, ефективно и природосъобразно производство на зеленчуци, което осигурява и икономия на енергия.
Кметът на Община Тунджа представи предисторията на тази инициатива и проучванията направени на територията на общината и приветства смелостта и предприемаческия дух на ръководството на фирма „ВДЦ” ООД – поели идеята и започнали нейната реализация.
Ректорът на Висше училище “Земеделски колеж” – Пловдив доцент д-р Димитров запозна присъстващите с работата и проектите на учебното заведение, насочени към създаване на нови кадри за агробизнеса – запознати с новите технологии за производство и опазване на околната среда. Целта на този съвместен проект е изграждащата се учебна база да стане образец за ефективно използване на ресурсите в земеделието и този добър пример да повлече след себе си „лавина” от последователи.
Пред участниците в срещата бяха представени и новите технологии, които ще се използват за реализацията на тази инициатива:
Технология и оборудване на инсталация за производство на биогаз на фирма “BIOGEST” – Австрия
Технология и оборудване за Когенерация на фирма “ЕКОСИСТ” – България
Съвременни технологии и оборудване за производство на зеленчуци в оранжерии на фирма “IMA” – Испания.
Участниците в събитието бяха впечатлени от възможностите, които тези технологии осигуряват, за развитие на ефективно и конкурентно селско стопанство.

LAST_UPDATED2