ЯТПП

Начало Събития

Реклама

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
СЪБИТИЯ
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ - COSME ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Вторник, 12 Май 2015 08:34

COSME е програма на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (МСП). Значителна част от средствата по COSME е насочена към финансовите инструменти, управлявани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в рамките на мандата на Европейската комисия. Финансовите инструменти по COSME имат за цел подобряване на достъпа до финансиране за МСП и насърчаване на конкурентоспособността на европейските предприятия. Финансовите инструменти по COSME обхващат периода от 2014 до 2020 г. и имат бюджет от 1,3 милиарда евро. ЕИФ има за цел да подобри достъпа до финансиране за МСП чрез избрани финансови посредници

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
РАБОТОДАТЕЛИТЕ ИНВЕСТИРАТ В УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Понеделник, 11 Май 2015 21:44

Едно от предизвикателствата пред мениджмънта на XXI век е новото разбиране за човешкия ресурс в предприятието като човешки капитал. Под “капитал”, независимо от неговата форма (пари или друга собственост, съвкупност от средства за производство и др.), се разбира всеки ресурс, в резултат на оперирането с който във времето се осигурява прираст на стойността, на дохода, т.е. натрупване. Традиционно, от икономическа гледна точка, капиталът се разглежда като категория, свързана с придобиването в резултат на инвестиране на материални, нематериални или финансови активи, които с течение на времето пораждат поток от приходи.

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
ЕВРОПА 2015 – ТЪРГОВСКОТО РАЗШИРЯВАНЕ Е НА ХОД ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Събота, 09 Май 2015 05:07

ПОСВЕЩАВА СЕ НА 9-ТИ  МАЙ – ДЕН НА ЕВРОПА
Париж, 1849 г. , Виктор Юго:  „Ще дойде ден, в който ще видим тези две големи общности – САЩ и Съединените щати на Европа, да протегнат едни към други ръце над морета и океани и да обменят своите продукти, произведения на изкуството и плодове на гения.“

Продължение...
 
ПОКОЛЕНИЕ ЕВРОПА – ПРАЗНИЧЕН ВЕСТНИК НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА 9 МАЙ – ДЕН НА ЕВРОПА ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Петък, 08 Май 2015 06:09

ПОКОЛЕНИЕ ЕВРОПА – нов празничен вестник за 9-ти май, посветен на деня на Европа в България. Настоящата година, Европа живее с нов Европейски парламент, нова Европейска комисия, нови приоритети пред Европейския съюз. Това са само част от нещата които се случиха през последната година и са намерили място в празничното издание.Вестника е подготвен чрез обявен конкурс в които участваха с огромен интерес над 190 студенти от различни университети в България и Европа, които изпратиха свои есета. Сред тях са избрани 15 автори, с чиито материали ще имате възможност да се запознаете във вестника. Те представят своята гледна точка към Европейския съюз, както го виждат днес.

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ “BUILDING SMART FOR SMART CITIES” И СРЕЩИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ВЪВ ВИЕНА, АВСТРИЯ ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Сряда, 06 Май 2015 11:06

Enterprise Europe Network към ЯТПП кани фирми от югоизточна България да участват в конференция “Building Smart for Smart Cities” и срещи за двустранно сътрудничество (b2b срещи), които ще се проведат по време на събитието „Building smart for smart cities” във Виена, Австрия на 10-11юни 2015 . Фирми от цял свят ще имат възможността да се запознаят с най-новите тенденции в сферите на строителството, ремонтни дейности и последните технологии за оползотворяване на ресурсите.

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
ЕКСПО 2015 МИЛАНО ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Вторник, 05 Май 2015 16:26

Експо 2015 започна в Милано с фокус върху храните и прехраната на жителите на планетата. То ще продължи от 1 Май до 31 Октомври 2015, като темата на изложението ще бъде „ Хранене на планетата, жизнена енергия”. В продължение на 6 месеца над 120 държави ще вземат участие, а над 20 милиона посетители се очакват да пристигнат. Милано спечели домакинството на международното изложение в битка с турския град Измир.

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР В ЯМБОЛ НА ТЕМА: БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Четвъртък, 30 Април 2015 13:54

В проведения двудневен информационен семинар на 27-28 Април 2015 с тема „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ се включиха неочаквано много на брой земеделски производители работещи в Ямболски регион и проявяващи интерес да прилагат новите актуализирани норми и изисквания за този вид производство, което удовлетворява все по-изтънчения вкус на потребителите.

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
ЕЕN-ЯМБОЛ ПРЕДЛАГА СЪДЕЙСТВИЕ НА ИНОВАТИВНИ ФИРМИ „ОЦЕНКА НА ИНОВАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА МСП” ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Сряда, 29 Април 2015 05:45

EEN-Ямбол предлага съдействие относно нова услуга предлагана на българските фирми - „Оценка на иновативен капацитет на МСП”. Оценката се извършва посредством метода IMP3rove – първият европейски стандарт – система за управление на иновациите CEN/TS 16 555-1 от юли 2013г.

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ НОВИЯ ИНСТРУМЕНТ ЗА МСП НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020. ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Вторник, 28 Април 2015 10:53

Инструментът на ЕК за подпомагане на иновативни МСП разполага с бюджет от 3 млрд. евро за 7-годишен период и по него могат да се финансират проекти за реализиране на идеите от лабораторията до пазара. Инструментът за МСП е ключов елемент от финансирането на малкия бизнес, в рамките на програма Horizon 2020, който се осъществява в три фази.

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР В ЯМБОЛ НА ТЕМА: ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Понеделник, 27 Април 2015 09:01

ПО СПРАВЕДЛИВА, ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА И УСТОЙЧИВА ЕВРОПЕЙСКА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА В ПЕРИОДА 2014 – 2020”
Група от 30 ентусиазирани земеделски производители работещи в Ямболски регион взеха участие в двудневен информационен семинар ( 16-17 Април 2015) на тема „По справедлива, екологосъобразна и устойчива Европейска селскостопанска политика в периода 2014 – 2020 година, който семинар приключи днес

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Сряда, 22 Април 2015 13:50

От 14.04.2015 г. стартира прием на заявления за подпомагане по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съгласно Наредба № 9 от 21.03.2015 г. на Министерство на земеделието и храните.

Краен срок: до 18.05.2015 r. зa закупуване на земеделска техника до 08.06.2015 г. за инвестиции в трайни насаждения или строително-ремонтни дейности.

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
ФИНАНСИРАНЕ НА МСП ПО СХЕМАТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ, ПО ОПИК ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Вторник, 21 Април 2015 13:24

Българските МСП отново ще имат възможност да кандидатстват за технологична модернизация по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Насоките за кандидатстване по схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ са публикувани за обществено обсъждане. Ще се прилага процедура на подбор на проекти с 3 крайни срока за кандидатстване през 2015 г.

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
ПРОМЕНИТЕ В ОБЩЕСТВОТО – ПРОМЕНИТЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Вторник, 14 Април 2015 18:53

Образованието се развива все още в известните от последните сто години формални рамки, но обществото е различно. Живеем в общество на промяната в чиято основа е знанието. Всичко в нашия свят вече се основава на знанието, на нашата способност да го усвояваме и прилагаме в променящите се условия. Развитието поражда постоянно нови потребности за чието удовлетворяване трябва постоянно да променяме / или да се учим как да променяме/ уменията и нагласите си.
Живеем в учещ се свят – за пръв път светът съзнателно започва да се учи – от историята, от опита, но далеч в по-голяма степен от настоящето, дори и от това което очакваме или предвиждаме да стане. Не социалните утопии от миналото, които са се стремели да подредят и да променят света съобразно някаква схема, а стремежът чрез знание чрез учене да променяме света, да се опитваме да управляваме настоящето и бъдещето е водещото днес. Всички трябва да се учим постоянно, за да живеем и за да променяме света, в който живеем.

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
БЪЛГАРИЯ С ШАНС ЗА ФИНАНСИРАНЕ САМО НА 1 ПРОЕКТ ПО ПЛАНА ЮНКЕР ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Вторник, 14 Април 2015 07:30

СТРАНАТА НИ ПОДАДЕ ОБЩО 18 ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СТОЙНОСТ 3,5 МЛРД. ЕВРО, НО ЗАСЕГА ТЕ НЕ СА СРЕД ПОСОЧЕНИТЕ
Само един от общо 18-те проекта, подадени от България по т.нар. План Юнкер, има шанс да получи финансиране от Европейската комисия. Това става ясно от доклад на работната група за работа по проектите, кандидатстващи за финансиране от Плана за стратегически инвестиции на ЕС за 2015-2017, съобщава БГНЕС.

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL