ЯТПП

Начало Събития

Реклама

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
СЪБИТИЯ
ПРЕДПРИЕМАЧИ ОТ БАБАЕСКИ УСЪВЪРШЕНСТВАТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Понеделник, 15 Юни 2015 20:17

Търговска Борса в Бабаески, Турция на 24 Април 2015 г. приключи обучението по български език по дейност от европейски проект озаглавена „Езика на съседите – мост за общуване и сближаване”. В обучението се включиха 15 представители на малкия и среден бизнес от региона на Бабаески. Обучението бе реализирано в размките на изпълнението на проект „Учене през целия живот - Мрежа за размяна на опит и социални услуги в професионално обучение, кариерното развитие на хората и пазара на труда“ по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция. Проекта се изпълнява в партньорство с Търговската борса в гр. Бабаески, област Къркларели, Р.Турция, като Ямболската ТПП е водеща организация.

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE NETWORK В БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Петък, 12 Юни 2015 15:23

В Брюксел на 8-10 юни 2015 г. се проведе годишната конференция на мрежата Enterprise Europe Network,  обединявайки повече от 800 мрежови партньори, представители на Европейската комисия и гост-лектори. Събитието бележи началото на нова глава за мрежа (2015-2020). Тя има за цел да укрепи връзките между дългогодишните и нови членове на мрежата, които заедно помагат амбициозни МСП да работят в областта на нововъведенията и  да растат в международен план.

Продължение...
 
Индикативен график за прием на проекти по ПРСР за 2015 г. ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Неделя, 07 Юни 2015 06:34

Министерството на земеделието публикува график за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2015 г.. От него става ясно, че през юли ще стартира прием по мярка 6.1 "млад фермер", а през есента ще започне набиране на проекти по мярка 4.2., финансираща преработката на земеделски продукти. Предвиден е и втори за годината прием по мярка 4.1 в рамките, на който ще се финансират проекти за трайни насаждения, зеленчукопроизводство, изграждане на хидромелиоративни съоръжения.

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
Наредба за реда и условията за кандидатстване по мярка 6.1 от ОПРСР ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Събота, 06 Юни 2015 12:46

На 2 юни 2015 , в Държавен вестник бе обнародвана наредбата, регламентираща реда и условията за кандидатстване по мярка "млад фермер" от ОПРСР.

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ЯМБОЛ ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Понеделник, 01 Юни 2015 16:15

На 1 юни 2015, Ямболска търговско промишлена палата организира информационен ден по повод тържествения юбилей на Българска търговско промишлена палата и националната мрежа на търговските плата в България. Българската търговско-промишлена палата е организация, надживяла всички исторически преломи, възходи и падения през последните столетия. През 2015 тя чества своята 120 годишнина, а 28-те регионални търговско-промишлени палати/камари честват 25 годишнина обединени в мрежа.

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
120 години БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Вторник, 26 Май 2015 12:36

Ямболската търговско-промишлена палата ще отбележи 120–та годишнина от основаването на Българската търговско – промишлена палата и 25-та годишнина от основаването на Системата на Търговските палати в България на организирания за целта

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (BG16RFOP002-2.001) ПО ОПИК ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Петък, 15 Май 2015 06:45

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
ОБЯВЕН Е ЕДИНАДЕСЕТИЯТ КОНКУРС “ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ГОДИНАТА 2015″ ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Четвъртък, 14 Май 2015 13:26

Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, с подкрепата на Еnterprise Europe Network – България, и в партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката обявяват Единадесетия конкурс за “Иновативно предприятие на годината 2015″.

Конкурсът е най-утвърдения в България и има за цел да популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии и да привлече вниманието на широката общественост към постиженията на българските предприятия в тази област.

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
Европа 2020 ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Сряда, 13 Май 2015 07:28

Стратегията на Европа за растеж: растеж за устойчиво и богато на възможности за работа бъдеще
Като повечето останали региони в света Европа преминава през период на трансформации. Световната икономическа криза заличи постигнатия в продължение на много години икономически и социален напредък и разкри структурни слабости в европейската икономика.

Продължение...
 
НАРЪЧНИК ЗА ПОДКРЕПА ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА МСП ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Вторник, 12 Май 2015 10:13

Малките и средни предприятия (МСП) са гръбнакът на европейската икономика. В ЕС те съставляват 99 % от всички предприятия, осигуряват 67 % от всички работни места в частния сектор и почти 85 % от всички ново разкрити работни места и около 59 % от добавената стойност на икономиката.

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ - COSME ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Вторник, 12 Май 2015 08:34

COSME е програма на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (МСП). Значителна част от средствата по COSME е насочена към финансовите инструменти, управлявани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в рамките на мандата на Европейската комисия. Финансовите инструменти по COSME имат за цел подобряване на достъпа до финансиране за МСП и насърчаване на конкурентоспособността на европейските предприятия. Финансовите инструменти по COSME обхващат периода от 2014 до 2020 г. и имат бюджет от 1,3 милиарда евро. ЕИФ има за цел да подобри достъпа до финансиране за МСП чрез избрани финансови посредници

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
РАБОТОДАТЕЛИТЕ ИНВЕСТИРАТ В УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Понеделник, 11 Май 2015 21:44

Едно от предизвикателствата пред мениджмънта на XXI век е новото разбиране за човешкия ресурс в предприятието като човешки капитал. Под “капитал”, независимо от неговата форма (пари или друга собственост, съвкупност от средства за производство и др.), се разбира всеки ресурс, в резултат на оперирането с който във времето се осигурява прираст на стойността, на дохода, т.е. натрупване. Традиционно, от икономическа гледна точка, капиталът се разглежда като категория, свързана с придобиването в резултат на инвестиране на материални, нематериални или финансови активи, които с течение на времето пораждат поток от приходи.

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
ЕВРОПА 2015 – ТЪРГОВСКОТО РАЗШИРЯВАНЕ Е НА ХОД ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Събота, 09 Май 2015 05:07

ПОСВЕЩАВА СЕ НА 9-ТИ  МАЙ – ДЕН НА ЕВРОПА
Париж, 1849 г. , Виктор Юго:  „Ще дойде ден, в който ще видим тези две големи общности – САЩ и Съединените щати на Европа, да протегнат едни към други ръце над морета и океани и да обменят своите продукти, произведения на изкуството и плодове на гения.“

Продължение...
 
ПОКОЛЕНИЕ ЕВРОПА – ПРАЗНИЧЕН ВЕСТНИК НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА 9 МАЙ – ДЕН НА ЕВРОПА ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Петък, 08 Май 2015 06:09

ПОКОЛЕНИЕ ЕВРОПА – нов празничен вестник за 9-ти май, посветен на деня на Европа в България. Настоящата година, Европа живее с нов Европейски парламент, нова Европейска комисия, нови приоритети пред Европейския съюз. Това са само част от нещата които се случиха през последната година и са намерили място в празничното издание.Вестника е подготвен чрез обявен конкурс в които участваха с огромен интерес над 190 студенти от различни университети в България и Европа, които изпратиха свои есета. Сред тях са избрани 15 автори, с чиито материали ще имате възможност да се запознаете във вестника. Те представят своята гледна точка към Европейския съюз, както го виждат днес.

LAST_UPDATED2
Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL