ЯТПП

Начало Търсене на партньори за проекти БЮЛЕТИН Проектно коопериране бр. 48

Реклама

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
БЮЛЕТИН Проектно коопериране бр. 48 ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Петък, 12 Януари 2018 06:29

БЮЛЕТИН Проектно коопериране

бр. 48/25.12.2017г


 

ИСПАНИЯ                          RDES20171215001                    Виж пълния текст (EN)                                 Поискай адреса

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-LC-NMBP-30-2018. Целта на проекта е да се разработят електроди, които включват графен в състава си, и които биха подобрили енергийната плътност и натоварване на новото поколение супер кондензатори. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, и др..

Краен срок за подаване на проекта: 23.01.2018

Краен срок за проявяване на интерес: 07.01.2018

 

ИСПАНИЯ                          RDES20171129001                    Виж пълния текст (EN)                                 Поискай адреса

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-SC1-DTH-07-2018. Целта на проекта е да се разработи, тества и валидира европейска платформа за стандартизиране на електронни здравни досиета. Търси се партньорство с предприятия, университети, научноизследователски организации и експерти с доказан опит, и др..

Краен срок за подаване на проекта: 24.04.2018

Краен срок за проявяване на интерес: 15.03.2018

 

КОРЕЯ                                 RDKR20171201001                   Виж пълния текст (EN)                                 Поискай адреса

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars-2. Целта на проекта е да се разработи интегрирана платформа за анализ и предотвратяване на кибер атаки, като се използва блок верига в облачна среда. Търси се партньорство с научноизследователски организации, университети, малки предприятия и др..

Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2018

Краен срок за проявяване на интерес: 20.02.2018

 

КОРЕЯ                                  RDKR20171201003                   Виж пълния текст (EN)                                 Поискай адреса

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars-2. Целта на проекта е да се разработи интелигентна система за противопожарна защита, с по-бърза реакция и по-добра точност на откриване. Търси се партньорство с предприятия и др..

Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2018

Краен срок за проявяване на интерес: 20.02.2018

 

 

АРМЕНИЯ                          RDAM20171218001                 Виж пълния текст (EN)                                 Поискай адреса

Арменска научноизследователска организация подготвя проектно предложение по програма H2020-DT-FOF-03-108. Целта на проекта е да се разработи и произведе селективно чувствителен фотодетектор и полупроводников спектрофотометър за откриване на примеси и опасни вещества в околната среда. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научноизследователски организации, технологични центрове и др..

Краен срок за подаване на проекта: 22.02.2018

Краен срок за проявяване на интерес: 01.02.2018