ЯТПП

Начало Търсене на партньори за проекти БЮЛЕТИН Проектно коопериране бр. 47

Реклама

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
БЮЛЕТИН Проектно коопериране бр. 47 ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Петък, 12 Януари 2018 06:28

БЮЛЕТИН Проектно коопериране

бр. 47/18.12.2017г

 

 

КИПЪР                                 RDCY20171205003                    Виж пълния текст (EN)                                 Поискай адреса

Кипърско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-SFS-06-2018-2020. Целта на проекта е да се разработи платформа с участие на производители, дистрибутори и др. участници от веригата за производство на храни, с цел интегрирана борба с вредителите. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научноизследователски организации, университети и др..

Краен срок за подаване на проекта: 13.02.2018

Краен срок за проявяване на интерес: 15.01.2018

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ                       RDUK20171212001                   Виж пълния текст (EN)                 Поискай адреса

Английски научноизследователски център подготвя проектно предложение по програма H2020-DT-NMBP-20-2018. Целта на проекта е да се разработи цифрова платформа, която да подобри способностите и капацитета на производители и доставчици на заваръчни апарати в ЕС. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, и др..

Краен срок за подаване на проекта: 08.03.2018

Краен срок за проявяване на интерес: 22.02.2018

 

КОРЕЯ                                 RDKR20171124001                   Виж пълния текст (EN)                                 Поискай адреса

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars-2. Целта на проекта е да се реализират научноизследователски и развойни дейности свързани с нискобюджетни и високоефективни фотоволтаици, като се използват полупроводникови нанокристали. Търси се партньорство с научноизследователски организации, малки предприятия и др..

Краен срок за подаване на проекта: 01.09.2018

Краен срок за проявяване на интерес: 20.08.2018

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ                       RDUK20171206002                   Виж пълния текст (EN)                 Поискай адреса

Производител на свързващи бетонни стени във Великобритания подготвя проектно предложение по програма Eurostars-2. Целта на проекта е да се разработи интегриран процес за оползотворяването на отпадъчно стъкло и превръщането му във високоефективни геополимерни блокове. Търси се партньорство с предприятия, научноизследователски организации и др..

Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2018

Краен срок за проявяване на интерес: 26.01.2018

 

 

ГЕРМАНИЯ                        RDDE20171205002                   Виж пълния текст (EN)                                 Поискай адреса

Немска изследователска организация подготвя проектно предложение по програма H2020-LC-EEB-02-2018. Целта на проекта е да се ускори изграждането на информационно моделиране със събрани данни от съществуващи сгради и чрез интелигентни мобилни устройства да се предлагат подходи за обновяване/ реновиране, ориентирани към потребителите. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, и др..

Краен срок за подаване на проекта: 22.02.2018

Краен срок за проявяване на интерес: 06.02.2018

 

ФРАНЦИЯ                          RDFR20171122001                    Виж пълния текст (EN)                                 Поискай адреса

Френско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-NMBP-22-2018. Целта на проекта е да се разработят иновативни устройства с електронно синхронизиране за регенерация на остео- артикулярни тъкани.Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научноизследователски организации, университети и др..

Краен срок за подаване на проекта: 23.01.2018

Краен срок за проявяване на интерес: няма

 

КИПЪР                                RDCY20171205002                    Виж пълния текст (EN)                                 Поискай адреса

Кипърско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-SFT-16-2018. Целта на проекта е да се разработи и комерсиализира устройство, базирано на иновативен биосензор, за измерване на нивата на показателите за безопасност и качество на храните. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научноизследователски организации, университети и др..

Краен срок за подаване на проекта: 13.02.2018

Краен срок за проявяване на интерес: 15.01.2018

 

КИПЪР                                RDCY20171205001                    Виж пълния текст (EN)                                 Поискай адреса

Кипърско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-EIC-FTI-2018-2020. Целта на проекта е да се разшири обхвата на иновативен биосензор за откриване на остатъчни вещества от пестициди в плодовете и зеленчуците. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научноизследователски организации, университети и др..

Краен срок за подаване на проекта: 21.02.2018

Краен срок за проявяване на интерес: 21.01.2018

 

КОРЕЯ                                 RDKR20171201002                   Виж пълния текст (EN)                                 Поискай адреса

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars-2. Целта на проекта е да се интегрират и подобрят качествата на светодиоди или други мощни електронни устройства в полупроводникови субстрати /подложки/. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, изобретатели, университети и др..

Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2018

Краен срок за проявяване на интерес: 20.02.2018

 

ГЪРЦИЯ                              RDGR20171205001                   Виж пълния текст (EN)                                 Поискай адреса

Гръцки университет подготвя проектно предложение по програма Erasmus+. Целта на инициаторите на проекта е да реализират партньорство с компании, които желаят да са приемни организации за шестседмично обучение на следдипломни изследователи в областта на научите за живота, биотехнологии, фармация и др.. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, и др..

Краен срок за подаване на проекта: 16.02.2018

Краен срок за проявяване на интерес: 22.01.2018

НЕ 

бр. 47/18.12.2017г

LAST_UPDATED2