ЯТПП

Начало Търсене на партньори за проекти БЮЛЕТИН Проектно коопериране Бр. 11

Реклама

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
БЮЛЕТИН Проектно коопериране Бр. 11 ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Понеделник, 27 Март 2017 10:46

БЮЛЕТИН Проектно коопериране

бр. 11/27.03.2017г

 

ГЕРМАНИЯ                        RDDE20170315001                   Виж пълния текст (EN)                                  Поискай адреса

Немски университет подготвя проектно предложение по програма H2020-BIOTEC-05-2017. Целта на проекта е да се разработят две микробни платформи с интегрирани процеси за преодоляване на техническите и икономическите ограничения при повторното използване на въглероден диоксид. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия.

Краен срок за подаване на проекта: 04.05.2017

Краен срок за проявяване на интерес: 03.04.2017

 

ИСПАНИЯ                                 RDES20170316001                  Виж пълния текст (EN)                                                                    Поискай адреса

Испански технологичен институт подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-14-2016-2017. Целта на проекта е да се създаде инфраструктура за обмен и използване на цифрови лични биометрични данни за проектиране на продукти. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, с предимство са предприятията, които могат да осигурят достъп до 3D сканиране на човешки части.

Краен срок за подаване на проекта: 25.04.2017

Краен срок за проявяване на интерес: 18.04.2017

                                                  

ТУРЦИЯ                                    RDTR20170308001                 Виж пълния текст (EN)                                                                    Поискай адреса

Турско предприятие подготвя проектно предложение по програма Celtic-Plus. Целта на проекта е да се намери иновативно решение за поддържане на високоскоростни мрежи, в облачно пространство. Търси се партньорство с микро, малки, средни и големи предприятия, научно-изследователски организации, университети, изобретатели и др..

Краен срок за подаване на проекта: 16.10.2017

Краен срок за проявяване на интерес: няма

 

ИСПАНИЯ                                 RDES20170321001                  Виж пълния текст (EN)                                                                    Поискай адреса

Испанско иновативно предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-11-2017. Целта на проекта е да се разработят ИКТ инструменти за насърчаване ангажираността на хората, включително обмен на информация и създаване на практики за участие в развитието на местното градско градинарство. Търси се партньорство с МСП, университети, научно-изследователски центрове, регионални представители на държавната власт и др..

Краен срок за подаване на проекта: 25.04.2017

Краен срок за проявяване на интерес: 05.04.2017

 

 

ФРАНЦИЯ                                 RDFR20170320001                 Виж пълния текст (EN)                                                                    Поискай адреса

Френско иновативно предприятие подготвя проектно предложение по програма Eureka. Целта на проекта е да се придобиват и третират масови данни, чрез мобилно приложение за прогнозен анализ и ранна диагностика на промишлени процеси. Търси се партньорство с МСП др..

Краен срок за подаване на проекта: 17.09.2017

Краен срок за проявяване на интерес: 15.05.2017