ЯТПП

Начало Търсене на партньори за проекти БЮЛЕТИН Проектно коопериране Бр. 008

Реклама

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
БЮЛЕТИН Проектно коопериране Бр. 008 ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Понеделник, 16 Ноември 2015 18:40

Бр. 008

ТУРЦИЯ                                 RDTR20151027001                              Виж пълния текст (EN)                           Поискай адреса

Турски изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020 NMBP-02-2016. Целта на проекта е синтезиране на нова генерация полимерна матрица от нанокомпозити с висока термична проводимост. Търсят се индустриални партньори (предимно МСП) за разработване и производство на прототип на електронни компоненти и валидиране на технологията.

Краен срок за подаване на проекта:        08.12.2015

Краен срок за проявяване на интерес:    01.12.2015

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ         RDUK20151013001                             Виж пълния текст (EN)                           Поискай адреса

Шотландска R&D компания подготвя проектно предложение по програма SCC-02-2016-17 Demonstrating innovative nature-based solutions in cities. Целта на проекта е подобряване на градската устойчивост на климатичните промени (намаляване на ефекта и адаптиране) и усъвършенстване на устойчивостта на управлението на водните ресурси чрез разработване на природосъобразни решения и технологии. Ролята на шотландската компания е да разработи елементите на градската и селската зелена инфраструктура и осъществяване на следстроителния мониторинг. Търсят се координатор на проекта, местни и регионални власти, учени в сферата на социалните науки, специалисти в зелена инфраструктура, инженерингови организации и специалисти по климатични промени и медии за популяризиране на резултатите.

Краен срок за подаване на проекта:        08.03.2016

Краен срок за проявяване на интерес:    20.12.2015

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ         RDUK20151028001                             Виж пълния текст (EN)                           Поискай адреса

Английски университет е открил нов клас структури, съдържащи се в естествени продукти, които са многообещаващи компоненти на нови медикаменти, влияещи върху клетъчните йонни канали (transient receptor potential channels - TRPC) и подготвя проектно предложение по програма H2020-SC1-2016-2017 New therapies for chronic diseases. Вече са проведени някои предклинични проучвания, показващи как съединението значително инхибира TRPC каналите и предпазва от неоинтимален растеж и артериална рестеноза. Целта на проекта е осъществяване на клинично изпитване на ефикасността на новооткрити компоненти с терапевтично влияние при различни заболявания - артериална рестеноза на коронарна болест на сърцето, хипертрофия на сърцето, високо кръвно налягане, сегментна гломерулосклероза и др. Търсят се:

-      академични партньори за по-нататъшна оценка in vivo на кардиоваскуларния ефект в случаи на хипертония и атеросклероза (върху животни)

-      партньори за клинични изследвания със здрави доброволци

-      фармацевтични компании, производители на лекарства

-      консултанти за разработване на лекарства

Краен срок за подаване на проекта:        13.04.2016

Краен срок за проявяване на интерес:    28.02.2016

 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ         RDUK20151023001                             Виж пълния текст (EN)                           Поискай адреса

Английски университет подготвя проектно предложение по програма H2020-MSCA-ITN-2016 Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks. Целта на проекта е осигуряване на обучение на докторанти (PhD) за обработка на данни на мисията Gaia на Европейската космическа агенция и на бъдещи мисии на Агенцията. Мисията Gaia цели да създаде 3D каталог на около 1 млрд. астрономически обекта, което е пробив в изучаване на космоса. Търсят се индустриални партньори с интерес в космическите технологии и/или с опит анализ на обемни масиви бази данни, желаещи да приемат докторанти на стаж.

Краен срок за подаване на проекта:        12.01.2016

Краен срок за проявяване на интерес:    30.11.2015

 

ИТАЛИЯ                                RDIT20151028001                               Виж пълния текст (EN)                           Поискай адреса

Италианска компания подготвя проектно предложение по програма SME Instrument Phase 2 или FTI Pilot. Demonstrating innovative nature-based solutions in cities. Целта на проекта е създаване на нови 12 литрови РЕТ бутилки, които са напълно рециклируеми. Търсят се МСП, които да доставят:

-      машина за производство на бутилки

-      пълнещи машини, които ще бъдат проектирани от италианската компания

-      пакетиращи машини: картон или пластмаса

-      диспенсери

Краен срок за подаване на проекта:        01.12.2016

Краен срок за проявяване на интерес:    20.11.2015

 

ИСПАНИЯ                             RDES20151102001                              Виж пълния текст (EN)                           Поискай адреса

Испански университет подготвя проектно предложение по програма H2020 SC1-PM-06-2016 Vaccine development for malaria and/or neglected infectious diseases. Целта на проекта е разработване на нова ваксина срещу Shigella, причинител на ентеро заболявания, особено в развиващите се страни. Търси се фармацевтична лаборатория, акредитирана за производство и дезактивиране на патогенни бактерии, за създаване на ваксината.

Краен срок за подаване на проекта:        13.04.2016

Краен срок за проявяване на интерес:    30.11.2015

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ         RDUK20151109001                             Виж пълния текст (EN)                           Поискай адреса

Университет в Мидлендс подготвя проектно предложение по програма H2020 CULT-COOP-08-2016 Virtual museums and social platform on European digital heritage, memory, identity and cultural interaction. Целта на проекта е създаване на виртуален музей, представящ историята и настоящето на европейската минималистична музика, интегриране на социални медийни платформи, свързване в мрежа на национални музикални центрове и организации, включване на проекта в образователните програми. Търси се интерактивни аудио компании за софтуерен анализ; дизайнерски компании за креативни игри, креативен брандинг, компании, създаващи снимков и видео материал; потребители в образователната система; културни организации в областта на националния фолклор и традиционна музика; други - национални младежки организации в музикалната област, други младежки организации, специалисти в история на музиката, компании за измерване на интернет данни.

Краен срок за подаване на проекта:        04.02.2016

Краен срок за проявяване на интерес:    12.12.2015

 


LAST_UPDATED2