Знаете ли правата си като граждани на ЕС?
Бих искал/а да науча повече
38  44.2%
Не
25  29.1%
Да
16  18.6%
Имам ли такива права?
7  8.1%

Брой гласували  :  86
Първо гласуване  :  Понеделник, 22 Юни 2009 10:41
Последно гласуване  :  Понеделник, 08 Януари 2018 18:16