ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ
Европейският парламент представлява гражданите на държавите членки на ниво ЕС. Той е единствената европейска институция, която се избира чрез директни преки избори - процедура, установена през 1979 г. - и е единственият многонационален парламент в света, чийто членове са избрани чрез всеобщо гласуване.
С влизането в сила на последните европейски договори,
правомощията на ЕП се увеличиха значително, като в момента той разполага с големи законодателни правомощия, както и такива в областта на бюджета.

 

Европейският парламент представлява гражданите на държавите членки на ниво ЕС. Той е единствената европейска институция, която се избира чрез директни преки избори - процедура, установена през 1979 г. - и е единственият многонационален парламент в света, чийто членове са избрани чрез всеобщо гласуване.
С влизането в сила на последните европейски договори,
правомощията на ЕП се увеличиха значително, като в момента той разполага с големи законодателни правомощия, както и такива в областта на бюджета.

КОЛКО ДЕПУТАТИ ИМА В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ?
Броят на депутатите се увеличаваше прогресивно през годините, вследствие на последователните разширявания на ЕС. Според Договора от Ница обаче, който бе изменен след влизането на България и Румъния в ЕС, броят на депутатите трябва да се намали до 736 след изборите през 2009 г. На долната графика може да видите броя депутати за всяка държава членка.


ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...
Европейският парламент е единствената многонационална демократична асамблея в света.
По предложение на Европейската комисия Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз приемат съвместно европейското законодателство.
Европейският парламент представлява европейските граждани и защитава техните интереси.
Седалището на Европейския парламент е в Страсбург, но дейността му се осъществява на три места: в Брюксел, Люксембург и Страсбург.
Европейският парламент работи на всички официални езици на 27-те държави-членки на ЕС, а именно на 23 езика и 3 различни азбуки.
След изборите, които ще се състоят през юни 2009 г., Европейският парламент ще има 736 депутати.
Всеки депутат ще представлява средно 715 000 граждани.
Депутатите в Европейския парламент са групирани според политическата си ориентация, а не по национален признак.
В момента в Европейския парламент има 7 политически групи.
Малките държави-членки ще имат минимум по пет депутати, а най-голямата — 99.
Учредителното заседание на Европейския парламент се е състояло през март 1958 г.
От 30 години насам депутатите се избират чрез всеобщо пряко гласуване.
През 2004 г. пред урните бяха призовани 352 милиона избиратели; през юни 2009 г. техният брой ще бъде 375 милиона.
Депутатите се избират за срок от 5 години.
Изборите ще се състоят от 4 до 7 юни. Резултатите ще бъдат оповестени на 7 юни (неделя) вечерта.

Последна промяна ( Вторник, 28 Април 2009 11:14 )