ПЛАНИРАНИ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
EUROPE DIRECT – ЯМБОЛ ЗА 2010 ГОДИНАКОМПЛЕКС ОТ СЪБИТИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА ДЕНЯ НА ЕВРОПА

В периода 3-10 май 2010 г. ИЦ Европа Директно – Ямбол ще организира специален празник за отбелязване ДЕНЯ НА ЕВРОПА в Ямболска област, който ще включва комплекс от дейности за създаване на празнична атмосфера в цялото общество и изграждане на чувство за принадлежност към голямото европейско семейство. Специален акцент ще бъде поставен на 60-годишнината на Декларацията „Шуман”.
Планираните мероприятия ще са насочени към цялата общественост и включват:

 • Рисунка “Европа в мечтите на децата”.
 • Концерт и викторина “Обединена Европа: 60 години солидарност и мир”
 • Информационен щанд на открито “Европа в нашия град”
 • Кръгла маса “Европа: 60 години по-късно”


                            


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ЯМБОЛ ЗА 2010 г.

Организиране и провеждане на информационна среща в гр. Ямбол за представяне на цели, задачи и план за работа на ИЦ Европа Директно – Ямбол за 2010 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР “ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА!”

През месец март 2010 г. ИЦ Европа Директно – Ямбол ще организира регионален информационен семинар в гр. Ямбол. Тематиката на семинара кореспондира с политическите приоритети на ЕК за 2010 г.
Основни акценти:

 • Възобновяеми енергийни източници;
 • Енергийна ефективност;
 • Биоразнообразие и опазване на природата;
 • НАТУРА 2000.


  


РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС “БИЛКИТЕ НА ЯМБОЛ В ЕВРОПА”
Организиране на регионален конкурс за изработване на творчески проект с билки от Ямболски район, с основно послание към обществото да се спре загубата на биоразнообразие в рамките на ЕС и със специален фокус „Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май”.ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР “ГРАЖДАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО”
През месец септември 2010 г. ИЦ Европа Директно – Ямбол ще организира регионален информационен семинар в гр. Ямбол. Тематиката на семинара кореспондира с политическите приоритети на ЕК за 2010 г. и е със специален фокус Стокхолмската програма, защита на основните права и равнопоставеност.
Основни акценти:

 • Изпълнение на програмата от Стокхолм за пространството на свобода, сигурност и   правосъдие;
 • Защита на основните права;
 • Равни възможности, социално включване и равнопоставеност;
 • Трудова мобилност.
ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР “ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ НА ЕС ПРЕЗ 2010”

През месец октомври 2010 г. ИЦ Европа Директно – Ямбол ще организира регионален информационен семинар в гр. Ямбол. Тематиката на семинара кореспондира с политическите приоритети на ЕК за 2010 г. и е със специален фокус “Европейската година за борба срещу бедността и социалната изолация 2010 г”.
Основни акценти:

 • Социалното включване – приоритет на социална Европа;
 • Европейски социален фонд: Подкрепа на икономическото възстановяване;
 • Поглед назад – поглед напред: превенция на бъдещи кризи


РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПО-ЕФЕКТИВНА, ПО-ДЕМОКРАТИЧНА И ПО-СИЛНА ЕВРОПА СЛЕД ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН”

През месец ноември 2010 г. ИЦ Европа Директно – Ямбол ще организира регионална конференция в гр. Ямбол. Тематиката на конференцията кореспондира с политическите приоритети на ЕК за 2010 г. и е със специален фокус “Договорът от Лисабон”.
Основни акценти:

 • Лисабонският договор: по-ефикасна, по-демократична и по-сигурна Европа на             световната сцена;
 • Роля на ЕП и на националните парламенти;
 • Предизвикателствата на глобализацията;
 • Европейската регионална политика – поглед напред.

  


ПУБЛИКАЦИИ, ПЕЧАТНИ И ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ

 • Месечен електронен бюлетин “ЕВРОПА: ДИРЕКТНО ЗА ГРАЖДАНИТЕ”
 • Аудиовизуални материали:  

CD “Свобода, правосъдие, сигурност - въпрос на баланс”
CD “Европейската регионална политика – поглед напред”

СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ
Информационен център EUROPE DIRECT – Ямбол ще работи активно с различните медии от региона за постигане на максимално възможното покритие на Ямболска област с информация за ЕС. 

 • Месечна рубрика "НАВИГАТОР ЗА ЕВРОПА"
 • Телевизионно предаване "НАШАТА ЕВРОПА"
 • Радио емисия "ЕВРОПА: ДИРЕКТНО ЗА ВАС"


Последна промяна ( Понеделник, 25 Януари 2010 13:07 )