Споразумение за бизнес сътрудничество между Ямболската търговско – промишлена палата и Асоциацията на работодателите в гр. Мангуалде, Р. Португалия подписаха председателите на сдруженията Стойчо Стойчев и Жозе Рибейро. Гарант при подписването на споразумението стана кмета на Община Мангуалде – Жоао Азиведо.

Споразумението беше подготвено по време на делово посещение на представители на Управителния съвет на Ямболската ТПП в гр. Мангуалде – Централна Португалия. Двете бизнес организации се задължават чрез споразумението да осигурят информиране, консултиране и съпровождане на предприемачи и фирми от двете държави за партньорство в бизнеса и стимулиране на взаимни инвестиции. Акцент в пртньорството ще бъд поставен в областта на иновациите, професионалното обучение и обмена на технологии в рамките на Европейската мрежа за предприятия /Enterprise Europe Network/ - мрежата на Европейската комисия за иновации на която и двете организации са домакини в своите държави. Сътрудничеството ще обхване също участието в национални изложби, международни панаири, симпозиуми, конференции, обмен на търговска информация, търговски и митнически режим и бизнес интервенция в  трети страни.
По време на посещението беше обменен опит в Асоциацията на работодателите на гр. Мангуалде и в няколко водещи и технологично обновени предприятия от браншовете на транспорта, облеклото, минно добивната индустрия, дървообработването и машиностроенето. От португалска страна са заявени интереси за партньорство и  инвестиции в България в областта на транспорта и изработката на облекло. Предстои ответно посещение на бизнес делегация от Португалия през м. Април за проучване на бизнес климата в България и делови срещи с бизнес партньори.

  
Председателят на Ямболската ТПП Стойчо Стойчев сподели, че посещението е било много полезно за българската страна и обещава ползотворни бъдещи съвместни инициативи и дейности за бизнеса и хората от двата града и общините. Получената информация в Общината на Мангуалде и във фирмите които са посетени, заедно с подписаното споразумение между Асоциацията на работодателите от Мангуалде и Ямболската търговско промишлена палата се очаква да доведат до още по-конкретни делови и социални резултати за предприемачите и гражданите в двете държави.