2013 г. е определена официално за „Европейска година на гражданите“. 20 години след въвеждането на гражданството на ЕС, акцентът през годината ще бъде поставен както върху това, което вече е постигнато в полза на гражданите, така и върху намирането на отговор на техните очаквания за бъдещето. Решението на Европейския парламент и на Съвета по предложението на Европейската комисия бе публикувано в Официален вестник. В течение на цялата Европейска година различни мероприятия ще разясняват как хората могат да се ползват директно от европейските си права и какви политики и програми съществуват. Европейската година ще стимулира и дебат с гражданите в цяла Европа относно това как трябва да изглежда Европейският съюз в бъдеще и какви реформи са необходими за подобряване на ежедневието на гражданите.
„След 20 години гражданство на ЕС постигнатият напредък е голям. Време е да направим равносметка и да помислим за това какво трябва да очакваме от бъдещето“, каза заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието и гражданството. „Хората очакват от Европа постигането на конкретни резултати и с поевтиняването на роуминг тарифите, подобряването на правата на жертвите на престъпления и улесняването на пазаруването онлайн за потребителите ние правим точно това. Искаме да продължим да работим за правата на гражданите и именно това е причината, поради която посвещаваме цяла година на тези, които са в сърцето на европейския проект — нашите граждани. Европейската година на гражданите представлява възможност за нас да чуем и да научим от вас какви са желанията ви и как заедно бихме могли да построим бъдещия Европейски съюз.“
Европейската година на гражданите съвпада с 20—та годишнина от въвеждането на гражданството на ЕС, извършено с влизането в сила на Договора от Маастрихт през 1993 г. Нещо повече, през 2013 г. Комисията ще приеме следващия си Доклад за гражданството на ЕС, в който ще бъдат представени набелязаните за по-нататък конкретни инициативи на ЕС за премахване на оставащите препятствия, пречещи на гражданите да се ползват напълно от правата си. Година преди европейските избори през 2014 г., моментът е подходящ и за провеждане на широк дебат относно бъдещето.
За да подготви почвата за Европейската година, Комисията проведе широка обществена консултация между 9 май и 9 септември 2012 г., като запита гражданите с какви проблеми са се сблъскали при упражняването на правата си на граждани на ЕС. Събраната информация, която се анализира в момента, ще послужи при изготвянето на Доклада за гражданството, който ще бъде публикуван на 9 май 2013 г.
Като част от Европейската година, политиците започнаха да провеждат директни дебати с гражданите относно бъдещето на Европа. Подобни дебати ще бъдат провеждани навсякъде в Съюза през цялата 2013 г. В тях ще може да участва всеки: http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_bg.htm. Първите дебати вече се състояха в Испания, Австрия и Германия, като предстоят още много такива.
Европейската година на гражданите ще стартира официално с дебат с гражданите в Дъблин на 10 януари 2013 г. и ще съвпадне с началото на ирландското председателство на Съвета.


Тази публикация е подготвена от Информационен център Европа Директно – Ямбол към Ямболската търговско-промишлена палата с финансовата подкрепа на Европейската Комисия. Информацията и мненията в тази публикация не отразяват задължително официалните становища на Европейската Комисия.