“Common Borders. Common Solutions”

Joint Operational Programme  for cross-border cooperation "Black Sea 2007-2013"
CONTRACT N 1.1.1.65552.98 MIS- ETC 281

Проект „Черно море - солидарност и икономическо развитие”

 

Един от най-атрактивните щандове в Експо-център „Апостолос Мардирис”, където на 21.09.2012 се откри поредното 20-то изложение - „Кавала Експо” 2012,  бе щандът посветен на проекта - „BS - SЕA - Черно море - Солидарност и Икономическо Развитие”. Проектът е по съвместната оперативна европейска програма - „Черноморски Басейн 2007-2013 година”. Идеята на проекта е, че може на основата на древните митове и легенди за траките, Орфей, аргонавтите, златното руно и царството на Колхида, да се сложи ново начало за тристранно търговско и икономическо сътрудничество между България, Гърция и Грузия в рамките на обявената регионална европейска програма. Тази идея не само че се увенчава с успех, но бе последвана и от ползотворни срещи и посещения: през август – на голямото селскостопанско изложение в Добрич, а и сега - чрез щанд на проекта в едно от най-големите изложения на Балканите и в Югоизточна Европа - „Кавала Експо” 2012.

Изложбеният център „Апостолос Мардирис” е построен през 2008 г. Той е с впечатляваща и модерна архитектура, налице са всички удобства и съоръжения, които изискват съвременните изложения. Модерната архитектура отразява динамичното развитие на Палатата на Кавала и е в хармония с модерното оборудване и допълнителните съоръжения. Като цяло представлява една завършена конферентна и изложбена инфраструктура с ярко изразена динамичност и естетика. „Апостолос Мардирис” се намира на централно възлово място в Неа Карвали, на разстояние 15 мин от гр. Кавала.- лесно достъпно, иделано за посетителите на изложението. Изложбеното пространство заема 4029 кв. м. Изложението бе изключително впечатляващо  и атрактивно. То бе посетено от повече от 5 000 души още първия ден. По-голямата част от изложителите бяха от сферата на леката промишленост и занаятите. В рамките на 6-те дни, изложението бе посетене от повече от 15 000 души от Гърция, България, Турция, Сърбия, Грузия, Армения, Украйна, Албания, Кипър и др.

По време на посещението представителите на  делегациите от Гърция и България имаха възможност да осъществят десетки партньорски срещи по интереси, да установят бизнес отношения и да доразвият бизнес идеите си,  започнали от други срещи и дейности по проекта. В организирания форум по проекта в изложбения център КАВАЛА-ЕКСПО взеха участие и областния управител на Ямбол - Димитър Иванов и заместник кмета на община Ямбол - Красимира Петрова. Те поднесоха приветствие към участниците от десетки държави и подариха почетния знак – плакет с герба на Ямбол на председателя на търговската палата на Кавала. Председателят на Ямболската търговско-промишлена палата и ръководител на проекта- Стойчо Стойчев и  екипа от България представи заедно със своите партньори проекта „BS - SЕA - Черно море - солидарност и икономическо развитие” - постигнатите индикатори и цели до момента, осъществените дейности и предстоящи събития.  Председателят на палатата в Кавала, Гърция - главен организатор на „Кавала Експо 2012”, Ангелос Цацулис - благодари на партньорите от Ямбол, България и Чокхатаури, Грузия за положените усилия в работата по проекта, за успешните съвместни срещи в Добрич през лятото и сега в Кавала. В обръщението си към тях подчерта важната роля на този проект в поощряването на взаимното сътрудничество и активност в бизнеса между трите страни.

  

„ОБЩИ ГРАНИЦИ, ОБЩИ РЕШЕНИЯ”
Съвместната оперативна програма "Черно море 2007-2013 г." е съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и от участващите държави в програмата.

Това съобщение е подготвено с финансовата помощ на Европейския съюз  чрез Програма  за Транс гранично сътрудничество „Черно Море” - 1.1.1.65552.98 MIS- ETC 281.
За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено  Ямболска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата