ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР EUROPE DIRECT- ЯМБОЛ ПРЕДОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:
 • Основна информация по въпроси свързани с ЕС
 • Безплатен достъп до интернет, сайтове на европейския съюз
 • Безплатна богата библиотека с информация за европейски програми, политики и институции
 • Консултации по конкретни въпроси на европейска тематика
 • Консултации за подготовка и изпълнение на проекти
 • Обучителни семинари и конференции по актуални теми, свързани с ЕС
 • Съдействие при идентифициране на партньор
 • Съдействие при организиране на обществени прояви, свързани с ЕС

ЗА КОГО СА НАШИТЕ УСЛУГИ?
 • Информационният център Europe Direct- Ямбол обслужва:
 • Граждани, преподаватели и учители, младежи
 • Неправителствени организации, читалища
 • Училища и други образователни и обучителни институции
 • Институции на местната и регионална власт